Rangsor-értékelés

A GTK Kari Tanácsa január 23-i ülésén dr. Lehota József egyetemi tanár, a Marketing Intézet igazgatója előterjesztésében értékelte a HVG 2006. novemberi különszámában megjelent Felvi-rangsort. A fakultás fontosnak tartja a felsőoktatási karok összehasonlító vizsgálatainak eredményeit és az azokból adódó feladatok meghatározását. Mint ismeretes, az összesített kari összrangsorban a GTK a 41. (167 kar közül), az agrárképzési területen a 8. (23 kar közül), a gazdaságtudományi összesített összrangsorban az 5. helyre került (41 kar közül).

  A kari értékelés négy pontba foglalta az előrelépéshez szükséges stratégiai következtetéseket. Ezek sorából ezúttal azt emeljük ki - s ezt a szempontot a napokban véget ért „beiskolázási kampányban" is érvényesítette a fakultás -, hogy még tovább kell növelni a viszonylag magas pontszámmal, első helyen jelentkezők számát. Külön értékelni kell a regionális helyzetet: Budapest, Pest megye és a szomszédos megyék középiskolái esetében: hol alakultak ki már eddig is jó beiskolázási pozíciók és hol szükséges ilyenek kialakítása. Meg kell vizsgálni, hogy az élenjáró középiskolából melyikből jelentkeznek a karra.

  Hosszú távú stratégiai feladat a gazdaságtudományi területen belül a kar pozíciójának javítása, amit a felvételi tekintetében a magasabb pontszámú, első helyen jelentkezők létszámának és a jobb középiskolák részarányának már említett növelése szolgálhat. A kibocsátási oldalon a hallgatók felkészültségi szintjét, nyelvismeretét, kompetenciáit kell alkalmassá tenni a versenyképes munkaerőpiaci belépésre.

  Az OTDK szerepének felértékelődése a felsőoktatási intézmények rangsorának megállapításában új megközelítések, szervezett felkészítési formák kialakítását, a hallgatói és oktatói ösztönzés javítását teszi szükségessé. Ugyanakkor megfontolandó az oktatói követelményekbe való beiktatása, illetve a teljesítményértékelésen belül magasabb súllyal való szerepeltetése.   

Taxonomy upgrade extras: