Elismerések a Gépészmérnöki Kartól

 A Gépészmérnöki Kar dékáni cikluszáró és az új dékáni megbízást átadó ünnepségén dr. Dimény Imre professor emeritus a kar emlékplakettjét, dr. Németh Imre államtitkár címzetes egyetemi docensi címet, dr. Köpeczi Bócz Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főigazgatója a kar elismerő oklevelét vette át.

  Dékáni dicséretben részesült Czigler Istvánné, dr. Csikós Miklósné, Hernyes Istvánné, Kolesza Jánosné, Korzenszky Péter, Kovács Jánosné, Nagy István, Sivataginé Fekete Katalin.

   Jubileumi jutalomban részesült Gergelyné Iszlai Gyöngyvér, dr. Fogarasi Lajos, Fretyán György, dr. Molnár Sándor, dr. Szlivka Ferenc.

  Köszöntötték a 60 éves Hernyes Istvánnét, Kovács Györgyöt, dr. Laib Lajost, Miklós Andrást, dr. Várszegi Tibort, továbbá az 50 éves Katona Józsefnét, Stojcsics Károlyt és dr. Nagy Józsefet.

  A Gépészmérnöki Kar egyedülálló támogatási programot hívott létre a 2007/2008-as tanévtől tanulmányaikat a karon megkezdő legtehetségesebb diákok számára. Ennek keretében a bármelyik alapképzési (BSc) szakra jelentkező, a legmagasabb pontszámmal államilag támogatott képzési formában felvételt nyert 50 hallgatónak, a felsőfokú műszaki ismeretek elsajátításának megkönnyítése érdekében hordozható személyi számítógépet biztosítanak a karon folytatott tanulmányaik teljes idejére. Képünkön dr. Szabó István dékán Safranyik Ferenc I. éves gépészmérnök hallgatónak nyújtja át a laptopot.

Balázs Gusztáv felvételei