Erős Gyula-díj – pályázati felhívás

Az Erős Gyula Alapítvány Kuratóriuma ismét meghirdette az „Erős Gyula-díjat", amelyet annak a felsőoktatásban - nappali tagozatos képzésben - részt vevő hallgatónak ítél oda, aki a legjobb tanulmányt nyújtja be a pályázati feltételek szerint.

A díj összege 300 ezer Ft.

A pályázók három témakörhöz kapcsolódóan választhatják ki dolgozatuk témáját, ezek az alábbiak:

l./ A világgazdaság XXI. századi egyenlőtlen fejlődésének következményei a nemzetközi pénzügyekben.

2./ Új pénzügytechnikai eszközök alkalmazása a nemzetközi pénzügyek területén.

3./ A hazai infláció alakulása a Maastrichti kritériumok tükrében.

Pályázati feltételek:

l./ magyar állampolgárság,

2./ a felsőfokú oktatásban való részvételt igazoló okmány leadása,

3./ a tanulmányt szerkesztett formában (l oldal 1800 n - karakter) két példányban, illetve CD-n kell benyújtani, amely diákköri dolgozat vagy diplomamunka is lehet,

4./ leadási határidő: 2008. április 30.

Postacím: Erős Gyula Alapítvány, 1051 Budapest, Vértanúk tere 1.1/7.

A beérkezett pályamunkákat az alapítvány külső szakértők bevonásával értékeli, majd ezt követően a kuratórium kiválasztja a díjazásra legalkalmasabbnak ítélt munkát, amely elnyeri az „Erős Gyula-díjat".

A díj átadásának időpontja: 2008. június.