Egyetemi tanári kinevezések

A Szent István Egyetem három egyetemi docensét nevezte ki egyetemi tanárrá Sólyom László köztársasági elnök 2007. december 15-i hatállyal. Az új egyetemi tanárok: dr. Brydl Endre és dr. Nemes Péter (Állatorvos-tudományi Kar) valamint dr. Szentpétery Zsolt (Gépészmérnöki Kar).