Kitüntetések a SZIE tanárainak a Magyar Kultúra Napján

Egyetemünk két munkatársa részesült kitüntetésben a Magyar Kultúra Napján, január 22-én a Néprajzi Múzeumban megtartott ünnepségen.

 Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és dr. Marherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár a felsőfokú oktatási területen végzett magas színvonalú munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységéért Apáczai Csere János-díjat adományozott dr. Kaifás Ferencnek, a Gépészmérnöki Kar professor emeritusának; a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelkedő tevékenységéért Kiss Árpád-díjat adományozott dr. Barkó Endrének, az Alkalmazott Bölcsészeti Kar dékánjának, főiskolai tanárnak.

 Ünnepi beszédében a miiszter kijelentette, hogy az oktatásban és a kultúrában nem lesz több megszorítás. A tárca az idén - a már korábban közzétett kulturális modernizációs programja alapján - hozzáfog a közművelődés forrásbővítéséhez folyamatosan gyorsuló ütemben. A miniszter a kitüntetettekhez szólva hangsúlyozta, nemcsak kulturális, közművelődési teljesítményeket kívánnak elismerni, hanem a magyar oktatásügy számos kitűnőségét is. Kultúra és oktatás, közművelődés és közoktatás érdekei és céljai egy és ugyanazok. Ahogy egy jó tanító nemcsak leckéket tanít meg és oktat, hanem nevel is, előbbre viszi a közkultúrát, úgy a jó közművelődési szakember gyarapítja az ismereteket és tanít is.

Balázs Gusztáv felvételei