Új kötet Gödöllőről

 Réti (Lantos) László: Gödöllő közállapotai és a helyi gazdaság a két világháború között. 1. A kisipar. Gödöllő, 2007.87.p. Múzeumi Füzetek, 9.

  Bodó Károly, ny. főszerkesztő (Kossuth Könyvkiadó) írja: "Réti (Lantos) László az első világháborút követő negyedszázad országtörténeti kérdéseivel, a kényszerpályás helyzettel összefüggésben rajzolt esszenciális, mindmáig hiányzó képet Gödöllő közállapotairól és a helyi gazdaságról, jelesen a kisiparról és társadalmáról. Azokról az objektív és szubjektív viszonyokról, s intézményi keretekről, melyek Gödöllőt a számos kelet-európai fejlődésje­gyet hordozó pályán tartották".