Diplomamunka és teljesítménydíjak a gépészballagáson

 A Gépészmérnöki Kar ballagására és diplomaosztó ünnepségére június 21-én került sor Gödöllőn. Az eseményen először adták át a Gépészmérnöki Kar Tiszteletbeli Professzora kitüntetést és a Dr. Kocsis Károly-díjat. A végzősöket dr. Szabó István dékán és a hallgatók által gépészgyűrűvel kitüntetett dr. Pék Lajos egyetemi docens búcsúztatta. A kar vezetője a kar jelvényét - amit mindenki az okmányával együtt vett át - Kovács Andor zakójára tűzte fel.

A legkiválóbb diplomatervek a záróvizsga bizottságok javaslatára pályadíjban részesültek. Kari diplomamunka díjat kapott Kaszai Miklós műszaki menedzser Az optimalizált gyártási rendszer bevezetése a Robert Bosch Elektronika Kft. EBS5 termékeinél című diplomatervéért és Tóth Tamás gépészmérnök Kúpos penetrométer tervezése című szakdolgo­zatáért.

Az FVM Mezőgazdasági Gépesítést Intézet által alapított MGI Nívódíjban részesült Magyari Enikő okleveles műszaki menedzser A GE beszerzési kvalifikációs folyamatának elemzése adott gázturbina tömítőelem példáján keresztül című diplomamunkájáért, Vida Zsófia okleveles műszaki menedzser A motorkábel gyártás folyamatá­nak átszervezése Lean-elvek gyakorlati alkalmazásával a KUKA Robotics Hun­gária Ipari Kft. gödöllői telephelyén című diplomamunkájáért, Zsombok Lajos okleveles műszaki menedzser Beruházási projekt megvalósí­tása a Vill-Master Kft-nél című diplomamunkájáért és Trenovszki Ádám Gergely műszaki menedzser Az 5S menedzsment mód­szer bevezetése a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. dunavarsányi telephe­lyén című diplomamunkájáért.

 A Budapesti és Pest me­gyei Mérnöki Kamara diplomaterv pályázatát nyerte Keresztesi Gyula gépész­mérnök Pneumatikus működtetésű fék-munkahengerek szerelés utáni ellenőrzé­séhez szükséges berendezés fejlesztése című szakdolgozatáért.

A Mezőgazdasági Technika Szerkesztőbizottsága által alapított Technika Nívódíjban részesültek Potencsik Tamás Ferenc mezőgazdasági gépészmérnök Az ICT vizsgálóbe­rendezés alsó fészkében a NYÁK-rögzítő rendszer átdolgozása című diploma­munkájáért és Stark Balázs okleveles gépészmérnök Háztartási és ipari szerves hulladék homogenizálására alkalmas aprító és szállító készülék című diplomamunkájá­ért.

A Korszerű Technológiákért Alapítvány különdíjban részesítette Csík Zoltán okleveles gépészmérnököt Sorfordító alkatrész gyártástervezése 4-tengelyes CNC esztergagépre diplomamunkájáért és Adamik Norbert mezőgazdasági gépészmérnököt Elektro-pneumatikus megfo­gó készülék tervezése és kivitelezése a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft-nél című diplomamunkájáért.

A Gépészmérnöki Kar és a Kommunikációtechnika Tanszék megvásárolta Balogh Viktor kommunikáció-technikai mérnök Interaktív pa­norámaképek készítésének műszaki, informatikai megoldásait alkalmazó képso­rozat elkészítése virtuális sémához című szakdolgozatát.

 Az IKR Zrt. megvásárolta Hamza Melinda műszaki mene­dzser A Scania Hungária Kft. minőségirányítási rendszerének elemzése és fej­lesztésének lehetőségei című diplomamunkáját és Hartai Gábor okleveles műszaki menedzser A vevői elégedettség vizsgálata a Porsche Hungária debreceni szervizpartnereinél című diplomamunkáját.

Az FVM Mezőgazdasági Gépesítést Intézet megvásárolta Steinhauser Gábor gépészmérnök Járműfelépítmény tervezése arató-cséplő gép vizsgálatához című szakdolgozatát.

Az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt. által alapított tanulmányi teljesítmény díjat Bordács Ernő kapta. A KITE Rt. által alapított tanulmányi teljesítmény díjat Horváth Imre kapta. A Siló és Agrártechnika Művek Kft. által alapított tanulmányi teljesítménydíjat Hegedűs Norbert kapta.

 A tanévben összesen 28 gépészmérnök hallgató teljesítette a SZIE Gépészmérnöki Kar és a gyakorlatban résztvevő vállaltok által közösen szervezett 10 hónapos kooperatív szakmai gyakorlatot. A hallgatók a vállalatok által megadott témákból sikeres diplomadolgozatot készítettek, többen közülük tanulmányaikat követően a vállalatnál helyezkednek el. A gyakorlat elvégzését igazoló okleveleket a gyárak képviselői adták át.

Az Energotest Kft. felajánlásával 2 mérnökhallgató, Máthé László és Sári János kapott ösztöndíjat a Műszaki Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítványtól.

 A Gépészmérnöki Kar Tanácsa a Gé­pészmérnöki Kar Tiszteletbeli Professzora" kari kitüntetést adományozott Kovács Nimródnak, az a UPC Közép Európai csoport elnökének. A Magyarországon, Lengyelországban, a Cseh Köztársaság­ban, Szlovákiában és Romániában több mint hárommillió előfizetőt kiszolgáló Közép-európai Csoportot irányító szakember Magyarországon született, majd 1972-ben az Egyesült Államokba, Coloradóba távozott. A University of Coloradon szerzett diplomát, majd az arizonai Phoenixben található American Graduate School of International Managementet is elvégezte 1977-ben. Ezt kö­vetően New Yorkba költözött. 1982 óta dolgozik a kábeltelevíziós iparágban. Denverben kezdte pályafutását marketingigazgatóként, majd a marketingért, a televíziós programokért és a kommunikációért felelős alelnökként folytatta munkáját. A magyarországi rendszerváltást követően hazatért és a Time Warnerrel illetve a US Westtel együttműködve megalapította a Kábelkom cégcsoportot. A Kábelkom egy éven belül a legnagyobb magyarországi kábeltársasággá nőtte ki magát. A második legnagyobb társasággal, a Kábeltellel való egyesüléséből alakult meg 1998-ban a UPC Magyarország Kft. Ezzel párhuzamosan, a kelet­európai térségbeli egyéb gyors felvásárlások révén tízszeresére nőtt az ügyfelek száma.

 Első ízben került sor a Dr. Kocsis Károly-díj átadására. A díjat azok az energiagazdálkodási szakmérnök hallgatók alapították, akik el­sőként végeztek Kocsis Károly volt professzorunk kurzusán. A díj átadásán jelen volt Kocsis Károly professzor özvegye. Ebben az évben Dr. Kocsis Károly-díjban ré­szesült Zsuffa László okleveles gépészmérnök.

A Gépészmérnöki Kar címzetes egyetemi docens címet adományozott dr. Bihercz Gábornak és Gál Zoltán Györgynek. A Gépészmérnöki Kar Tanácsának előterjesztése alapján a Szenátus intézetigazgatói címet adományozott dr. Kalácska Gábor egyetemi docensnek.

A Gépészmérnöki Kar Tanácsának előterjesztése alapján egye­temi docensi előléptetésben részesült dr. Keppler István és dr. Zsidai László. Dr. Keppler István egyetemi docens az Oktatási Minisztérium Bolyai János kutatói ösztöndíját nyerte el 3 évre.

Balázs Gusztáv felvételei