BLOCKS - személyes tudásmenedzsment és tartalomfejlesztő szoftver

BADINSZKY PÉTER

kari NEPTUN rendszergazda

 A közelmúltban került kifejlesztésre egy személyes tudásmenedzsment (TM) és tartalomfejlesztő (CM) szoftver, amely alapkoncepciójában néhány új elemet is tartalmaz az eddigiekhez képest. A projekt a Szent István Egyetemen, Badinszky Péter vezetésével a Baross Gábor program támogatásával valósul meg. A szoftverfejlesztés célja a tudományos és üzletviteli alkalmazásokban való hasznosítás. A fejlesztés a kutatókat, oktatókat, hallgatókat és az üzleti élet szereplőit célozza. A személyes TM/CM rendszer hasznossága abban áll, hogy a felhasználó által fontosnak, lényegesnek ítélt digitális tartalmaknak kíván hatékony munkakörnyezetet teremteni, ahol az egyes tartalmakat (szöveg, kép stb.) katalogizáltan, szűrés alapján visszakereshető formában, forrásaik hivatkozásával (link), digitális katalóguscímkék révén teszi menedzselhetővé. A szoftver három fő funkciója: 1. központi tartalmi egységek (TE-k) létrehozása és tartalmi kategóriák szerinti felcímkézése, 2. TE címke alapján történő katalogizálás és keresés, 3. tartalmak és forrásaik export-import útján való tudásmegosztása.

Kihívások: egyre több és igényesebben (médiagazdag formában) előállított digitális tartalmakat kívánnak tőlünk, melyek minőségéből nem engedhetünk és korábban elképzelhetetlen rövid idő alatt kell formába önteni munkáinkat. Olyan tudástámogató technológiára van tehát szükségünk, mely a tudás rendszerezését, ebből született munkákat, azok előállítását hatékonyan képes támogatni. Gyorsan kell megtalálnunk a digitális dokumentumaink közül azt, ami a legmegfelelőbb. Ehhez nagyon pontos, jól formált, személyes tudásunkat és intellektusunkat tükröző adatbázist kell kifejlesztenünk. Ebben pedig személyre szabottan kereshetővé, fejleszthetővé kell tenni a digitális tartalmakat. Egyszóval egyfajta forrás menedzselő környezetet kell kialakítanunk a tudományos, vagy akár üzleti célú felhasználás céljából.

Erre azért van szükség, mert a digitális kultúra, az ICT fejlesztések nem hozták magukkal az ismeretek „elektronikus barát" rendszerezését, katalogizált gyűjteménybe rendezését. Az igény megvan egy rendszerbe foglalt személyes tudásgyűjteményre, de erre nem született még megfizethető és hatékony megoldás. A dokumentumok hagyományosan alkönyvtárstruktúrában való tárolása helyett kell egy hatékonyabban kereshető, katalógus-rendszerű dokumentumtár. Mindenki szembesült már azzal, ha keres valamit, akkor át kell tekintenie több olyan digitális dokumentumot, amit a keresési feltétel alapján a kereső „kidob". Ezekben a találatokban igen sok az információismétlődés, nagyon sok az irreleváns adatszemét, amely tovább nehezíti a munkánkat. Minden keresés alapvetően szó- vagy legfeljebb szóösszetételekre alapuló. Ha egy tudományos adatbázissal dolgozunk, legfeljebb témákra, kiadókra, kiadványokra enged valamiféle csoportosítást engedni a szűrés, azonban sokszor többet veszítünk el így a réven, mint amennyit nyerünk a vámon. Azaz, a kategóriák, tematikák mentén olyan találatokat veszíthetünk, melyek épp a segítségünkre siető szűrők miatt zárnak ki bennünket az értékes gyöngyszemektől. A harmadik, vagy negyedik nekifutásra adnak használható tartalmakat, gyakran nem is a keresés közvetlen eredményeként, hanem véletlen rábukkanás gyümölcseként. Ha áttekintjük az elmúlt évek munkálatait, hamar rájövünk arra, hogy mindig újabb és újabb technikákkal, keresési trükkökkel kellett megismerkednünk, vagy épp saját kárunkon kitanulnunk. Ez azonban már csak a változó keresési algoritmusok miatt is egyre inkább kikutathatatlan, követhetetlen. A technika tehát legalább annyi akadályt és fárasztó feladatot gördít elénk, mint amennyit éppen megoldásként felkínál számunkra. A szoftver egyik funkciója ezt a dokumentum menedzsment funkciót valósítja meg, teremt hatékony forrás menedzsment környezetet.

A szoftver másik funkciója egyben újszerűsége, eredetisége is a következő koncepcióban ölt testet: a központi üzenet köré szerveződő információ. A tartalommenedzsment munkafolyamata a tartalmi egységek létrehozásával kezdődik. A szerzői munka eddigi ismert módszereit merőben új módszerrel helyettesíti, mintegy felváltva ezen technológiával az eddigi gyakorlatot. Nem egy kész tartalmat (dokumentumot) elemzünk tartalomelemzéssel, vagy egyéb adatbányászati algoritmusokkal, majd valamiképpen tároljuk az egyes részeit egy adatbázisban. Éppen fordítva: olyan értelmes tartalmi egységeket hozunk létre, amelyeknek lényeges üzenetük, mondanivalójuk van. Ezek a TE-k lesznek az adatbázisunk katalóguscímkéi, amelyek alapján rátalálunk mind a lényeges tartalomra, mind pedig a hozzá linkelt forrásdokumentumra. Nem új felismerés, hogy minden szöveg, digitális tartalom (pl. prezentáció, animáció stb.) rendelkezik egy központi üzenettel, tartalommal, mondanivalóval, ami köré épül fel a teljes tartalom, a teljes dokumentum. Ezáltal egyedi, egymástól független, önmagukban értelmezhető, önálló tartalmakat kapunk, melyek a teljes digitális szöveg, kép, animáció, prezentáció lényeges elemeit tartalmazzák. Ezeket rögzítjük a TE-ken és rendszerezzük adatbázisba.

Nekünk - akik használjuk a szoftvert - kulcsszerep jut: minden központi üzenet, tartalom úgy kerül be az adatbázisunkba, ahogyan azt mi felcímkézzük, besoroljuk valamilyen, a tartalomra jellemző tulajdonság kategória szerint. Emiatt válik személyessé. Amikor tehát keresünk, nem csupán kulcsszavak, hanem üzenet szinten is lesz találatunk. Az általunk meghatározott tartalmi kategóriákkal felcímkézett tartalmi egység (TE) nem veszti el, hogy a forrásban eredetileg milyen mondanivalót, tartalmat hordozott az adott kontextusban. Ez a tartalom feldolgozás technika generál értékes hozzáadott értéket a személyre szabott tudásmenedzsmentünkben.

Hogy hol vehetjük ennek hasznát? Publikációk írásakor, egyéb tudományos munkák során ahol elengedhetetlen igény, hogy pontosan használjuk az egyes kutatási eredmények forrásait és az ezekhez tartozó meghatározások, fogalmak az eredeti tartalmuk szerint kerüljenek felhasználásra. A szoftverben a TE-k láncba fűzhetőek, s mindegyiknek lehet egy másik TE a forrása. Ezáltal egy témakörre vonatkozóan fogalmi láncstruktúrák állnak az alkotó segítségére, amelyek minden egyes eleme („láncszeme") fejlődését tekintve visszakövethető, értékelhető. Információ elméleti szempontból ez azt jelenti, hogy az összetartozó tartalmak kronologikusan és logikusan adatbázisba szervezhetők, ezáltal az információ egy újabb szemantikai szinttel bővülve, értéknövelten új alakot ölt a felhasználó számára. Üzleti hasznosságát tekintve a csoportmunkában, projekt folyamatok nyomon követésében, munkafolyamatok sztenderdizált modelljeinek kialakításában, közös tudásgyűjtemények és tudástranszferek megvalósításában van a szoftvernek jelentősége. Előnye a rendszernek, hogy „bigbrother" immunis, a szerzői privacy már a szoftver felépítéséből garantált. További információ www.badisoft.hu oldalon érhető el.