Egyetemi tanári pályázatokat támogatott a Szenátus

A Szent István Egyetem Szenátusa május 28-i ülésén dékáni, egyetemi tanári és főiskolai pályázatokról is véleményt nyilvánított.

A Szenátus támogatta dr. Barkó Endre főiskolai tanár, dékán az Alkalmazott Bölcsészeti Kar, dr. Fodor László egyetemi tanár, dékán az Állatorvos-tudományi Kar dékáni megbízására benyújtott pályázatát.

*

A testület támogatta dr. Csáki György (GTK Európai Tanulmányok Intézete), dr. Farkasné dr. Fekete Mária (GTK Közgazdaságtani Intézet), dr. Szegedi Zoltán (GTK Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet), dr. Fenyvesi László (GÉK Mechanikai és Géptani Intézet), dr. Kalácska Gábor (GÉK Gépipari Technológiai Intézet), dr. Helyes Lajos (MKK Kertészeti Technológiai Intézet), dr. Szakál Béla (YMÉK Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet) egyetemi tanári pályázatát.

Ugyancsak támogatták Palkó Tibor (ABK Magyar Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Nevelési Tanszék), dr. Pápai Júlia (ABK Neveléstudományi Tanszék), dr. Várszegi Tibor (ABK Magyar Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Nevelési Tanszék), dr. Pálinkás István (GÉK Gépipari Technológiai Intézet) főiskolai tanári pályázatát.

*

A Szenátus egyetértett az alábbi intézetigazgatói és tanszékvezetői kinevezésekkel: dr. Brydl Endre egyetemi tanár, tanszékvezető (ÁOTK Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék), dr. Laczay Péter egyetemi tanár, tanszékvezető (ÁOTK Élelmiszerhigiéniai Tanszék), dr. Németh Tibor egyetemi docens, tanszékvezető (ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika), dr. Kalácska Gábor egyetemi docens, intézetigazgató (GÉK Gépipari Technológiai Intézet).

*

A Szenátusa javasolta dr. Szvathné Szalay Márta kinevezését az Alkalmazott Bölcsészeti Kar Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatójává.

*

A Szenátus jóváhagyta a Bio- és kosher termelési szakértő felsőfokú szakképzési szak indítását az Alkalmazott Bölcsészeti Karon.

*

A Szenátusa elfogadta a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (ESZMSZ) testületi tagok választására vonatkozó 131. és 132.§-ainak módosításait.

A Szenátus jóváhagyta az ESZMSZ 5/C mellékletének (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) módosítását.

A Szenátus elfogadta az ESZMSZ 5/D mellékletének (A hallgatói juttatások és térítések szabályzata) módosítását.

*

A Szenátus jóváhagyta a törvényen alapuló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megállapítását, kérte az ezzel kapcsolatos rektori utasítás mielőbbi kidolgozását, valamint az ESZMSZ X. Átmeneti rendelkezések fejezete 146.§-nak kiegészítését az alábbi (8) bekezdéssel:

„(8) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. Tv. 3.§-a alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét és eljárási szabályait hivatkozott törvény alapján az egyetem rektora utasításban szabályozza.„

*

A Szenátus kijelölte az Állatorvos-tudományi Karon tartandó kari tanács választás időpontjait: az első forduló 2008. szeptember 16-án, a második forduló szeptember 23-án lesz.

*

A Szenátus támogatta az emelt szintű érettségi előírását az állatorvos-doktori képzés felvételi követelményeihez.