A tudás változik, a tanulás állandó

 A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar végzős hallgatói június 20-án ballagtak és vették át oklevelüket a gödöllői aulában. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Mang Béla, a Felsőoktatási Tudományos Tanács (FTT) elnöke, s jelen volt Velez Zoltán, a SZIE Gazdasági Tanácsának elnöke.

- Európában Magyarországon a legalacsonyabb a diplomás munkanélküliség és reméljük, meg is szűnik a közeljövőben - mondta bevezetőjében Mang Béla. - A munkaerőpiac keményen értékel, de a tapasztalatok szerint bízik azok tudásában, akiket az MKK bocsát útjukra. A továbbiakban az FTT elnöke arról szólt, hogy a felsőoktatás mindig átalakul, de most egy új oktatási rendszert tesztel éles üzemmódban. A bolognai rendszert nem az oktatók, hanem a hallgatók kedvéért vezették be, hogy könnyebben tudjanak például külföldi részképzést vállalni a tanulmányaik során. Az oktatási kormányzat is támogatja, hogy éljenek a lehetőséggel, de igénybe kell venni az egyes intézmények nemzetközi kapcsolatait is.

 - Többször jártam a kollégiumban, jó emlékeket őrzök az akkori találkozásokról a hallgatókkal - folytatta Mang Béla, majd megállapította, a felvételi rendszer megfelel a versenyfeltételeknek és az esélyegyenlőségnek, de nem veszi figyelembe a térségek közötti különbségeket. Ezért áramlanak a vidéki hallgatók is Pestre, s marad kihasználatlan a vidéken megteremtett szellemi és tárgyi infrastruktúra. Vidéken alig találni diplomást, ez ellen tenni kell.

- Mindnyájunknak nagy öröm, hogy sikerrel adtak számot munkájukról az elmúlt napokban. Az eredményekért és a szerencséért is meg kell dolgozni - búcsúzott a végzettektől dr. Csányi Sándor, aki következő gondolatával a tudás változására és a tanulás állandóságára hívta fel a frissdiplomások figyelmét. - A kar is rengeteget változott, régi oktatási kínálatát új váltja fel. Az elmúlt években az alkalmazkodásban egyaránt sikeresek voltak a hallgatók és a fakultás. Mindez a jövőben sem lehet másképp: a megszerzett tudás folytonosan el fog avulni, alkalmazkodni kell a tudomány és a gazdálkodás fejlődéséhez.

 A dékán megemlítette, hogy a mezőgazdaság legnagyobb terhe hosszabb időn át a túltermelés volt. Az erősödő fizetőképes kereslet és az alternatív energiahordozók keresettsége miatt megváltozott viszonyok között nem kevesebb, hanem több jól képzett, a környezetre érzékeny, a természeti folyamatokat értő mezőgazdasági, környezetgazdálkodási és a természeti erőforrásokat megőrizni képes szakember kell.

A kar dékánja Török Gergely végzős hallgatót és Nagy László PhD hallgatót dékáni dicséretben részesítette. Kitartó munkájuknak köszönhető az elmúlt évek beiskolázási sikere.

 A Szent István Egyetem rektora Pro Negotio Universitatis elismerésben részesítette az egyetem hírnevét öregbítő munkájáért Görög Diánát, aki kiemelkedő közösségi és tartalmas művészeti tevékenységet folytatott az egyetemi néptánc csoport tagjaként, valamint Tóth Jánost, aki kiemelkedő közösségi és tartalmas művészeti tevékenységet folytatott az egyetemi színjátszó csoportban.

Dékáni különdíjban részesült Győri László és Kotrik László. Béres József-nívódíjat Uri Szabolcs hallgató nyert a záróvizsgán nyújtott kimagasló teljesítményéért. Az intézetek által felajánlott különdíjakat a következők kapták. A Kertészeti Technológia Intézet: Illés Gyöngyi kertészmérnök, Patai Gábor agrármérnök, Barta Gábor agrármérnök és Kassai Sándor agrármérnök. Állattenyésztés-tudományi Intézet: Bundschuh Attila József agrármérnök, Varga Eszter agrármérnök és Fehér Éva állattenyésztő mérnöki hallgató. A Vadvilág Megőrzési Intézet Molnár Zsuzsa agrármérnöknek a legjobb szakirányos oklevélért, Bíró Nóra, Rigó Dóra szakmérnököknek kiváló oklevelükért, Sallai Éva és Szentkirályi Petra vadgazda mérnök hallgatóknak jeles diplomájukért különdíjat adományozott. A Genetika és Biotechnológiai Intézet Tóth Balázs agrármérnök részére adományozott különdíjat.