Pályázati Innovációs Központ létesül

Június 24-én tartotta 2007/2008. tanévi nyolcadik ülését a SZIE Szenátusa. A testület megválasztotta az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) tagjait, megtárgyalta a Rövid távú Rektori Program (RRP) egyes intézkedési terveit, s elfogadta a SZIE E-learning Stratégiáját.

Az EDHT megválasztott tagjai: dr. Hornok László, dr. Kozák János, dr. Gyulai Gábor, dr. Mézes Miklós, dr. Barczi Attila, dr. Huszenicza Gyula, dr. Szendrő Péter, dr. Szűcs István, dr. Tuba Zoltán, dr. Virányi Ferenc, dr. Romvári Róbert, dr. Fekete András, dr. Páldi Emil, dr. Mészáros János, dr. Kerényi Attila, dr. Orbán Sándor.

A Szenátus dr. Urbányi Béla egyetemi docens előterjesztésében elfogadta a Pályázati Innovációs Központ (PIK) létrehozására vonatkozó javaslatot, amely az RRP B. 4. Egységes forrásgenerálási háttér biztosítása és a B. 6. Az innovációs folyamat támogatási környezetének kiépítése című intézkedések megvalósítására készült. A szervezeti egységet legkésőbb június 30-ig létre kell hozni, a belső szolgáltatási rendszert augusztus 31-ig fel kell állítani. A szervezetet a már meglévő Pályázati Irodára alapozva, annak tevékenységét megújítva szükséges az egyetemi struktúrába beilleszteni, vezetőjét a pályázatok kritériumainak és az egyetem alkalmazotti stratégiájának megfelelően, pályázati úton szükséges kiválasztani. A PIK Pályázati- és Projektmenedzsment valamint Innováció- és Technológiatranszfer csoportból áll majd. Tevékenysége során kommunikációs és oktatási igények, szervezési feladatok is felmerülnek.

Az RRP-hez kapcsolódó következő előterjesztést, A nemzetközi kínálati együttműködés meghatározását átdolgozása után tárgyalja érdemben a Szenátus.

Elfogadta a testület a B. 2. A szolgáltatások piaci igényekre épülő kínálatának kialakítása, különös tekintettel a felnőttképzés és a szaktanácsadás területeire című előterjesztést, amelyet dr. Kozári József egyetemi docens jegyzett. Az intézkedés általános célja a piaci igények kielégítése révén olyan többletbevétel biztosítása, amely elősegíti a karok gazdasági stabilitását. Részcél: a kari szolgáltatási stratégiákat támogató környezet kiépítése annak érdekében, hogy a karok (és további szervezeti egységek) motiváltak legyenek a piaci szolgáltatások meghirdetésében. Várható eredmények: a munkaerő-hatékonyság növekedése, az oktatási kapacitás és az egyetemi infrastruktúra jobb kihasználása, magasabb árbevétel, stabil kari (egyetemi) költségvetés.

A gyakorlati képzés az akkreditált felsőoktatás szerves része, amelynek forrását átlátható módon, elkülönítve célszerű kezelni. A gyakorlati oktatásra a súlyának megfelelő forrást kell biztosítani a kar költségvetéséből. Ezen alapelvek szerint végezte feladatát az a munkacsoport, amely az RRP 1.3.6. Kiszervezhető feladatok szervezeti optimalizálása: gyakorlati képzés és üzemeltetés című intézkedésen dolgozott. Mint Aranyos Lajos intézkedésfelelős megállapította, az előterjesztett és a Szenátus által elfogadott anyag az intézkedés első részével, a gyakorlati képzés szervezésével foglalkozott.

A Szenátus Tóth Sándor Informatikai Hivatal vezető előterjesztésében elfogadta a SZIE E-learning Stratégiáját, melynek elsődleges célja, hogy mindenki által elfogadottá és egyértelművé tegye: az egyetemnek nincs más alternatívája, mint saját kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) bázisára építve minél szélesebb körben bevezetni az e-learning alkalmazását az oktatásba. A második cél, hogy megjelölje a megvalósításhoz szükséges operatív programokat és akcióterveket, amelyek részletes kidolgozását a stratégiai koncepció elfogadását követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Az egyetem néhány éven belül a hazai e-learning képzés és tananyagfejlesztés meghatározó szereplőjévé kíván válni.