Kollégiumi hírek

Dr. Guth László egyetemi főtitkár a lefolytatott pályázati eljárás és a május 27-i kollégiumi küldöttértekezlet ajánlása alapján 2008. június 1-jétől 2013. május 30-ig - öt év időtartamra -megbízta dr. Bujáki Gábort a Gödöllői Kollégiumok Igazgatósága vezetésével.

*

Június 24-től 26-ig az SZIE hallgatói önkormányzata vendégül látta Gödöllőn, a kollégiumban a Tessedik Sámuel Főiskola hallgatói önkormányzatát.

*

A lapzártánk után sorra került Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának számos vendége választotta lakhelyéül a gödöllői kollégiumot. Remélhetően nemcsak a rendezvénynek otthont adó egyetem, hanem a diákotthon jó hírét is magukkal viszik majd Kárpát-medence szerte. Annál is inkább, mert ajándékul megkapták az Elmúlt évek nyomában címmel a kollégium történetét feldolgozó kötetet.