Több volt, mint ének szakest

Az Alkalmazott Bölcsészeti Kar hagyománya, hogy az egyes műveltségterületek hallgatói az év egy napján bemutatják, milyen eredményeket értek el éves munkájukkal.

Az ének-zene műveltségterület hallgatóinak műsorában kibontakozott, hogy mit tud a hatvantagú kórus, hogy az egyes évfolyamok önálló műsorok prezentálására képesek, hogy a női kar mellett működik vegyes kar is, és rendelkezik a műveltségterület szólóénekesekkel, sőt van zeneszerzője is.

A hat részből álló műsorban lengyel népi énekek csendültek fel, majd egy huszadik századi lengyel szerző Szárnyas pletyka című munkáját szólaltatták meg úgy, hogy a zenemű tematikáját tréfás illusztrációkkal is megelevenítették a vizuális nevelés hallgatói, majd szép magyar népdalfeldolgozás hangzott fel.

Richolt Tibor negyedéves hallgató saját szerzeményét zongorázta el hatásosan. A harmadévesek Haydn, Mozart és Beethoven műveit adták elő. Bemutatkoztak az alapfokú karvezetői tanúsítványra pályázók is; négy hallgató felváltva vezényelt Járdányi- és Bárdos-műveket. Ezt követően a musical fakultáció hallgatói következtek. Nagy tetszést aratott valamennyi szólóénekes (Sándor Gina, Gyurovics Zsuzsanna, Tóth Orsolya, Tolnai Judit). Ezt a blokkot egy duett (Tóth Orsolya, Tolnai Judit) zárta. Zárásul a kórus Handel művét szólaltatta meg átélten, árnyaltan, végül ifj. Somorjai József Trubadur mollban című műve hangzott fel.

A rendezvény karnagya Thormanné Husznay Mária volt, zongorán kísért és a Haydn, Mozart és Beethoven műveket betanította Kiss Henrietta tanárnő, a karvezetés kurzust Thormanné Husznay Mária vezette, a musical fakultáció tanára Tacmanné Turi Melinda volt.

A műsorvezető Daróczi Ibolya bejelentette, a negyedévesek búcsúzóul és köszönetül előadják Máté Péter Hazám című szerzeményét, amelyet elsősorban Thormanné Husznay Máriának ajánlottak. Barkó Endre dékán virágcsokrot adott át az est bonyolításában fontos szerepet játszó tanárnőknek.