Képkönyvtár: a könyvtár reneszánsza

Az Országos Széchényi Könyvtár irányításával 48 magyar könyvtár, köztük a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum, valamint a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár digitális képkönyvtárat (www.kepkonyvtar.hu) hozott létre, amely korszerű hálózati szolgáltatásként közvetíti a magyar kulturális örökség részét képező képi dokumentumokat a legszélesebb nagyközönség számára. A folyamatosan gyarapított, bővített képkönyvtárban a Szent István Egyetem két szakkönyvtára több mint ezer képpel szerepel (fényképek, grafikák, metszetek, érmék, plakettek).

 A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár a névfelvétel egyéves évfordulóján az Egyetem szolgálatában sorozat keretében október 29-én a Magyar Digitális Képkönyvtár és az elektronikus könyvtári szolgáltatások jövője címmel rendezett nagy érdeklődéssel kísért szakmai programot Gödöllőn. A megjelenteket dr. Solti László akadémikus, az egyetem rektora és Koósné Török Erzsébet a KDKL igazgatója köszöntötte. Ezután dr. Walleshausen Gyula c. egyetemi tanár, történész, ny. főigazgató (felső képünkön) emlékezett Kosáry Domokosra, s adta át aktualizált üzenetét: az elektronikus dokumentumok, információk megőrzésének fontosságát, kultúránk megőrzésének folytonosságát, a mit hagyunk az utókorra? - felelősséget.

 A Magyar Digitális Képkönyvtár országos projektet Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár címzetes igazgatója, projektvezető mutatta be. Mint elmondta, a Magyar Digitális Képkönyvtár 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával 48 magyar könyvtár igen nagy összefogásával jött létre. A megvalósítást a Reneszánsz Év keretében az OKM támogatta. A létrejött, oktatási, tudományos és kulturális szempontok szerint válogatott gyűjtemény szabadon felhasználható tanuláshoz, oktatáshoz, ismeretszerzéshez. A dokumentumok haszonszerzési célú felhasználásához az őrzőkönyvtár engedélyét kell kérni.

A szolgáltatások jelentős része - beleértve a keresést, a böngészést, a képek megjelenítését - bárki számára szabadon elérhető, vagyis nem szükséges hozzá regisztráció. A regisztrált látogatók viszont bővebb szolgáltatási kínálatból választhatnak, például a másolatkérés és a képeslapküldés csak bejelentkezés után vehető igénybe. A képkönyvtár fő témakörei: biológia, etológia, film, színház, előadóművészet, helytörténet, külföldi képzőművészet, vizuális művészet, magyar történelem, néprajz, antropológia, orvostudomány, állatorvostan, pedagógia, nevelés, természettudományok, világtörténelem.

A projektvezető címzetes igazgató a Magyar Digitális Képkönyvtár használatát egyetemünk két tagkönyvtárának gazdag, értékes képanyagával szemléltette.

A SZIE tagkönyvtárainak részvételéről a projektben Seres József (alsó képünkön), Kristóf Ibolya, Winkler Bea és Miszori Katalin adott részletes tájékoztatást. Előadásukban áttekintették a főbb vizuális objektumtípusok internetes megjelenésének jellemzőit, illetve azt példákkal illusztrálták: képgalériák, képmegosztási helyek, könyvtári képadatbázisok, intézményi repozitóriumok, digitális tananyagok, videóarchívumok szolgáltatásai.

Megismertették a közönséggel a SZIE pályázatának tartalmát, illetve az infrastruktúra és tartalmi fejlesztés valamennyi elemét. Bemutatták a képfeldolgozás fázisait: a digitális képek ellenőrzését, a tartalmi előkészítést, a képfeltöltést, a kép- és a metaadatok egymáshoz rendelését.

Az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levél-tár és Múzeum Mészáros M. János emlékének szentelt digitális állatorvos-történeti forrás-gyűjteménye több évi munkával alakult ki 2002 óta. Részei: Képek a magyar állatorvosképzés és állatorvoslás történetéből (1. Jeles napok, jeles emberek, 2. Jeles állatorvosok művészi ábrázolásokon, 3. Magyar állatorvosi és állatorvostörténeti érmek, plakettek és jel-vények. 1905-2003. 4. Az állatorvosképzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és elő-adóinak sírjai, 5. A magyar állatorvosok külföldi kitüntetései a numizmatika tükrében 1887-2006, 6. A magyar állategészségügy és az állatorvosi szakoktatás szolgálatáért adott állami kitüntetések 2001-2007.). A könyvtár tervei között szerepel a fotótár, a sírok és a virtuális múzeum anyagának feldolgozása, a levéltár kiemelt dokumentumainak digitalizálása és feldolgozása, amelyhez további pályázati források szükségesek.

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár a Magyar Digitális Képkönyvtár gyűjteményében az igen keresett és népszerű Atlas der Alpenflora (Anton Hartinger (1806-1890) grafikus 1884-ben Bécsben megjelent munkája) és a Népi építészet emlékei című könyvek anyagával szerepel. Az utóbbi érdekessége, hogy szerzője, Sváb Gyula (1879-1938) építész, műegyetemi tanár tervezte és építette a szabadsághegyi csillagvizsgálót és a gödöllői volt premontrei gimnáziumot, a mai gödöllői kampusz főépületét Kertész K. Róberttel (1876-1951) közösen, aki alkotótársa volt az említett, az interneten immár bárki számára hozzáférhető könyv elkészítésében is. Folyamatban van a könyvtár tulajdonában szereplő Amerigo Tot képek feltöltése az emlékévhez kapcsolódóan, amelyet az előadó be is mutatott. Tervek: az egyetem történeti dokumentumainak, levéltári anyagainak és a karokon található képanyagoknak a feldolgozása.

Az előadók a Képkönyvtár előnyeit többek között a vizualitásra és az internetre épülő információszerzési szokások kihasználásában, más intézmények képanyagával történő együttes kereshetőségben, a szabványosságban, a digitalizált anyag jobb kihasználásában, egyben védelmében, a könyvtárak szélesebb körű megismerésében (a képek elvezetik az érdeklődőt az adott könyvtárba), látja. Mindezek bevételi forrást is jelenthetnek a könyvtáraknak, kereskedelmi célú felhasználások esetén.

A szakmai tanácskozás további programjában az elektronikus könyvtári szolgáltatások jövőjét, fejlesztésének kiemelt területeit Bánkeszi Katalin, az OSZK címzetes igazgatója vázolta fel, míg a digitális tartalomszolgáltatás fejlesztés területeit a SZIE könyvtáraiban Seres József foglalta össze, a „Ha nem jön az olvasó a könyvtárba, nekünk kell elmenni az olvasóhoz!" gondolat jegyében. A bemutatott elképzelések azt sejtetik, hogy a könyvtárhasználóknak - ha „csupán" otthonukból vagy munkahelyükről látogatnak a virtuális könyvtárakba - a jövőben is szükségük lesz sokoldalúan képzett, felkészült, elkötelezett könyvtárosokra.

Az előadások megtalálhatók a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár honlapján http://lib.szie.hu