A Közalkalmazotti Tanács ülése

A Szie Közalkalmazotti Tanácsa Lajos Mihály elnök vezetésével október 27-én tartotta soron következő ülését.

A testületet elsőként Soósné dr. Tóth Zsuzsanna főtitkár tájékoztatta időszerű kérdésekről. Be-számolt arról, hogy a Szenátus elfogadta a foglalkoztatási követelményrendszert, amely meghatározza az oktatókkal, kutatókkal és más közalkalmazottakkal szemben támasztott alkalmassági, előmeneteli és teljesítménykövetelményeket, valamint azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha az abban foglaltakat a közalkalmazott nem teljesíti, továbbá az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat és az egyes munkakörök betöltéséhez a felsőoktatási törvényben meghatározottakon kívüli további szakmai feltételeket.

A KT ülésein visszatérő téma a 2004-ben elfogadott Kollektív Szerződés aktualizálásának szükségessége. Most is szó esett erről. A szerződés módosításához jelenleg nincsen az egyetemen működő reprezentatív szakszervezet, a KT-nak pedig nincsen rá jogosítványa. Korábban dr. Solti László rektor kifejtette, nyitott az időszerű változtatások megtételére. Lajos Mihály javasolta, kérjenek nyilatkozatot a karoktól arra vonatkozóan, hogy miről lehet érdemben tárgyalni, milyen változtatásokra van szükség a KSZ egyes pontjaiban, majd érdekegyeztető tanács foglalkozzon a kérdéssel.

Az intézményfejlesztési tervben hasznosításra felajánlott jóléti létesítményekkel kapcsolatban a KT úgy döntött, hogy kéri az egyetem vezetését, minden értékesítés/hasznosítás esetében vegyék figyelembe együttdöntési jogkörét. Kéri továbbá a vezetés állásfoglalását - a megváltozott adószabályok miatt - a dolgozók béren kívüli juttatásairól.