Pályázat Szent István-ösztöndíjra

A Szent István Egyetem Tanácsa 2002. november 27-i ülésén a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 30. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Bolyai János születésének 200. évfordulója alkalmából, az egyetemi és főiskolai alapképzésben, valamint az ösztöndíjas doktori képzésben résztvevő, ígéretesen nagytehetségű hallgatóinak támogatására

SZENT ISTVÁN-ÖSZTÖNDÍJAT

alapított. Az ösztöndíj elnyerésére - a SZIE Szenátusának 18/2009/2010 SZT sz. határozata alapján - az alábbi pályázatot írom ki:

1. Az ösztöndíjat államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató nyerheti el pályázat útján egy évi időtartamra. Évente és karonként egy olyan hallgató részesülhet ilyen ösztöndíjban, aki az alapképzésben (II-III. évfolyamon), vagy a mesterképzésben (II. évfolyamon), vagy az ötéves osztatlan képzésben (IV-V. évfolyamon), vagy a doktorképzésben (III. évfolyamon) vesz részt. Az ösztöndíj újabb pályázattal több alkalommal is elnyerhető.

2. Az ösztöndíj nagysága bruttó 300.000 Ft, amely egy összegben kerül kifizetésre.

3. Az ösztöndíjra az 1. pontban meghatározott, legalább jeles tanulmányi eredményű, állami nyelvvizsgával rendelkező, tudományos diákköri (TDK) munkát, vagy egyéb, a tanulmányi kötelezettséget meghaladó szakmai tevékenységet végző, valamely diszciplínában kiemelkedően tehetséges hallgatók pályázhatnak.

4. A pályázatot minden év november 25-ig kell 2 példányban, a rektornak címezve az illetékes kar dékánjához ill. főigazgatójához benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó hallgató tanulmányi, TDK vagy egyéb szakmai tevékenységét tartalmazó szakmai életrajzát és önértékelését.

5. Az ösztöndíj adományozására a karok véleménye alapján a Dékáni Kollégium tesz javaslatot a rektornak. A rektor értesíti az ösztöndíjat elnyerteket a döntéséről, valamint a Szent István-ösztöndíj adományozásáról szóló levél ünnepélyes átadásának időpontjáról. Az ösztöndíj kifizetése egy összegben, a hallgató folyószámlájára történő átutalással történik.

Gödöllő, 2009. október 21.

Dr. Solti László

egyetemi tanár, rektor