A felvételi keretszámok emelését szorgalmazták

 Gödöllőn tartott ülést a Magyar Rektori Konferencia Agrártudományi Bizottsága október 22-én dr. Nagy János egyetemi tanár, elnök vezetésével. Elsőként dr. Solti László akadémikus, rektor mutatta be egyetemünket, majd dr. Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára tartott tájékoztatót. A felsőoktatási törvény tervezett módosításáról a többi között elmondta, hogy a kormányzat javaslatot tesz a MAB szerkezetének átalakítására, működésének hatékonyabbá tételére. A plénum 29 helyett 19 tagú lesz, s szavazati joggal be kell választani egy hallgatói képviselőt. A módosítás megteremti az egyetemek számára a vállalkozói közintézetté válás lehetőségének jogszabályi feltételeit. A javaslat szerint változik az egyetemi tanári kinevezés rendje.

Az agrár-felsőoktatási intézmények felvételi tapasztalatait dr. Jávor András egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese összegezte. Az agrárképzési terület részesedése az összes állami támogatott keretszámból a 2001-es 7,42%-ról (3600 főről) 2009-re 4,53%-ra (1800 főre) csökkent. Arányaiban pedig többen jelentkeznek első helyen agrárképzésre, mint amennyit felvesznek. Különösen a mesterképzésben rendkívül alacsony még az agrárszakokon tanulók száma. Nagy kérdés, hogy mit fog ezen változtatni a lapunk megjelenésekor záruló keresztféléves felvételi időszak eredménye.

Dr. Csányi Sándor, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja javasolta, hogy a bolognai rendszerre történt átállás tapasztalatait figyelembe véve változtassanak a szétaprózott agrárképzési szakstruktúrán. Hasznosabb lehet, ha az alapképzésben mezőgazdasági mérnököket oktatnak, s a hallgatók mesterszakokon keresnék a szakosodási lehetőségeket. Ezáltal jobb minőségű, egyenletesebb képzés alakulna ki.

Az MRK Agrártudományi Bizottsága fontosnak tartja a felvételi keretszámok emelését az agrárképzési területen. Ezen belül is célszerű átcsoportosítani a keretszámokat a mezőgazdasági arány javítása érdekében. Felvetődött, érdemes lobbizni azért is a szaktárcáknál, hogy bizonyos méretnagyság felett megköveteljék a BSc vagy MSc diplomával rendelkezők alkalmazását.

Balázs Gusztáv felvétele