Hét győzelem az Agrártudományi Szekcióban

 

A XXVIII. OTDK AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁT a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában április 16-18-ig rendezték meg. A SZIE hallgatói a következő eredményeket érték el.

 

AGRÁRGAZDASÁGTANI TAGOZAT

 

  1. Bélteki Krisztina (GTK) A bioélelmiszerek nyomon követhetőségének vizsgálata német és magyar tanúsító szervezetek gyakorlata alapján - az Európai Unió szabályrendszerének érvényesülése Témavezető: Dr. Vásáry Viktória egyetemi adjunktus, Fürediné Kovács Annamária PhD hallgató

  2. Baranyai Zsolt (GTK) Az álom vége? A magyarországi gépkörök helyzete 2005-ben Témavezető: Dr. Takács István egyetemi docens, Nagy István tudományos főosztályvezető

  3. Mészáros Kornélia (GTK) A hazai bivalytartás problémái és megoldási lehetőségei Témavezető: Dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens

 

AGRÁRMŰSZAKI TAGOZAT

 

  1. Horváth Imre (GÉK) Gyulladási késedelem mérésére szolgáló eszköz és módszer Témavezető: Dr. Jánosi László, egyetemi docens

  3. Gergely Zoltán (GÉK) Osztott intelligenciájú szabályozási rendszer a hidrokultúrás paprikatermesztésnél Témavezető: Dr. Judák Endre egyetemi docens, Madár Viktor PhD hallgató

  Különdíj: Bors Zoltán (GÉK) Műszaki polimerek abráziós kopási folyamatainak kutatása Témavezető: Dr. Kalácska Gábor egyetemi docens, Keresztes Róbert tanszéki mérnök

 

ÁLLATÉLETTAN-ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY I. TAGOZAT

 

  1. Sike Nikolett (ÁOTK) A Magyarországon előforduló PRRSV törzsek összehasonlító genetikai vizsgálata Témavezető: Dr. Balka Gyula klinikus állatorvos

   2. Orosz Adél - Rácz Beáta (ÁOTK) Vemhesülés, embrióelhalás Holstein-Fríz tenyészüszőkben Témavezető: Dr. Huszenicza Gyula egyetemi tanár, Dr. Kulcsár Margit tudományos munkatárs

 Különdíj: Bittner Diána (ÁOTK)    Állatkerti macskafélék bélféreg-fertőzöttségének vizsgálata Témavezető: Dr. Fok Éva tudományos főmunkatárs

  Gyuranecz Miklós (ÁOTK) Magyar, spanyol és holland vad és egzotikus madarakból származó madárhimlő vírusok phylogenetikai analízise Témavezető: Dr. Erdélyi Károly intézeti állatorvos, Dr. Dán Ádám intézeti állatorvos, Dr. Bakonyi Tamás egyetemi adjunktus

 

6. ÁLLATÉLETTAN-ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY II. TAGOZAT

 

  1. Varga Tamás (ÁOTK) Vérparaméterek összehasonlító vizsgálata előrehaladott vemhes és 2-3 hónapja ellett gímszarvas tehenekben Témavezető: Dr. Bydl Endre egyetemi tanár, Dr. Tegzes Lászlóné tanszéki mérnök

  2. Hirka Luca (ÁOTK) Egy új sejtadhéziós receptor-család kimutatása madár thrombocytákban immunohisztokémiai módszerekkel Témavezető: Dr. Jancsik Vera tudományos főmunkatárs, Dr. Kótai István egyetemi adjunktus

  Különdíj: Rév László Zoltán (ÁOTK) A kutya mellűri szerveinek 3D-s ábrázolása Témavezető: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

 

ÁLLATGENETIKA ÉS -BIOTECHNOLÓGIA

 

  1. Kozma Linda (MKK) Lúd (Anser anser) mikroszatellit szekvenciák izolálása Témavezető: Dr. Varga László tudományos főmunkatárs, Dr. Kovács Balázs tudományos segédmunkatárs, Bakos Katalin PhD hallgató

  2. Hoffmann Orsolya (MKK) Az ABCG1 transzporter túltermeltetésének hatása transzgénikus egér embriókban Témavezető: Dr. Hiripi László tudományos munkatárs, Dr. Horvainé dr. Szabó Mária egyetemi docens

  Különdíj: Héjja Imre (ÁOTK) A genommegőrzés lehetősége kimérizmussal pulykában Témavezető: Dr. Barna Judit osztályvezető, Patakiné dr. Várkonyi Eszter tudományos főmunkatárs, Dr. Zöldág László egyetemi tanár

 

ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TAGOZAT

 

  Különdíj: Szabó Szilvia (MKK) Viselkedési tesztek alkalmazása kétéves angol telivéreken Témavezető: Tóthné dr. Maros Katalin egyetemi adjunktus

 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS II. TAGOZAT

 

  Különdíj: Fodor József - Prunner Andrea (MKK) A Rákos-patakon végzett feltáró monitoring eredményeinek grafikus és térinformatikai megjelenítése, a víztestek vízminőségének térbeli és időbeli statisztikai értékelése Témavezető: Dr. Heltai György egyetemi tanár, Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi docens, Kruppiné dr. Fekete Ilona egyetemi adjunktus, Dr. Kristóf Dániel egyetemi adjunktus

 

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI (GYOM) TAGOZAT

 

  Különdíj Kiss Gábor (MKK) A mezei acat morfológiája, biológiája és az ellene való védekezés Témavezető: Dorner Zita egyetemi tanársegéd, Dr. Németh Imre egyetemi docens, Dr. Woltsánszky Erzsébet főiskolai tanár

 

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY (KÓROKOZÓ) TAGOZAT

 

  2. Major Gergely (MKK) Monilinia laxa (Aderhold et Ruhland) honey/Monilia laxa (Ehrenbergh) Saccardo et Voglino elleni kémiai és biológiai védekezés Témavezető: Dr. Turóczi György egyetemi docens, Sződi Szilvia PhD hallgató

 

NÖVÉNYGENETIKA ÉS -BIOTECHNOLÓGIA TAGOZAT

 

 Különdíj: Balázs Barnabás Dávid (MKK)     Rezisztenciagén analóg (RGA) markerek azonosítása almában Témavezető: Dr. Galli Zsolt tudományos munkatárs

  Lencsés Andrea Kitti - Szoták Tímea (MKK) Gyökérgubacs-fonálféreg rezisztens és fogékony paradicsom genotípusok azonosítása molekuláris markerekkel Témavezető: Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár, Szőke Antal, tudományos segédmunkatárs

 

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN I. TAGOZAT

 

  Különdíj: Bottlik László (MKK) A cukorrépa-termesztés biztonságos megalapozása Témavezető: Dr. Birkás Márta egyetemi tanár

 

TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLATTAN TAGOZAT

 

  3. Papp Sándor (MKK) Az etetési aktivitás, a szülői munkamegosztás és a táplálék-összetétel vizsgálata a barna rétihéjánál (Circus aeruginosus) Témavezető: Dr. Tóth László főiskolai docens

 

TERMÉSZETVÉDELMI NÖVÉNYTAN TAGOZAT

 

  Különdíj: Szombati Dóra (MKK) Különböző gyephasznosítási módok hatása a növényállomány összetételére a hortobágyi vizes élőhely-rekonstrukciós programban Témavezető: Dr. Tasi Julianna egyetemi docens

  3. Szentes Szilárd (MKK)              Összehasonlító gyepgazdálkodási és természetvédelmi vizsgálatok és értékelés a Dunántúli-középhegység természetes gyepeiben Témavezető: Dr. Penksza Károly egyetemi docens, Dr. Tasi Julianna egyetemi docens

 

VADGAZDÁLKODÁSI TAGOZAT

 

  1. Matos József Máté (MKK) A mezőgazdasági vadkár alakulásának jellemzése és a kárt okozó vadfajok meghatározása Témavezető: Bleier Norbert PhD hallgató

  2. Kazinci Szilveszter (MKK) A vörös róka állománysűrűségének és táplálkozásának vizsgálata három alföldi és egy vajdasági vadászterületen Témavezető: Dr. Heltai Miklós egyetemi docens, Szőcs Emese PhD hallgató

 

VÁLLALATGAZDÁLKODÁSI TAGOZAT

 

  3. Lencsés Enikő (GTK) A precíziós gazdálkodás ökonómiai értékelése Témavezető: Dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus

 

VIDÉK- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT

 

  1. Széles Ivett (GTK) Vidéki Versenyképesség - Versenyképes Vidékfejlesztés AVOP intézkedések vizsgálata Témavezető: Keszthelyi Krisztián, tanszéki mérnök

  3. Balczó Bertalan (MKK)              Natura 2000 területek földhasználati előírásai és finanszírozása Témavezető: Dr. Grónás Viktor egyetemi adjunktus, Tóth Péter tanácsos

  Sipos Judit (GTK) A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó tanácsadás Magyarországon Témavezető: Dr. Ritter Krisztián egyetemi adjunktus

Taxonomy upgrade extras: