A szenátus március 28-i ülésének döntései

A Szent István Egyetem Szenátusa március 28-i ülésén egyetemi kitüntetésekről, címekről és elismerésekről döntött, majd a további határozatokat hozta.

-          támogatta dr. Bölcskei Attila főiskolai tanári kinevezését az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Ábrázolás és Számítástechnikai Tanszékére,

-          támogatta az alábbi főiskolai tanári kinevezéseket az Alkalmazott Bölcsészeti Karon:
Erdészné dr. Molnár Marietta a Neveléstudományi Tanszékre, dr. Koltay Tibor az Informatikai és Könyvtártudományi Tanszékre, dr. Lóczi Márta a Testnevelési Tanszékre, Szilágyiné dr. Hodossy Zsuzsanna az Idegennyelvi, Irodalmi Tanszékre és Lektorátusra.

*

A SZIE Szenátusa jóváhagyta a szervezeti átalakítást a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon az alábbiak szerint:

2007. március 31-ig a tanszék neve

-       Állattani és Ökológiai Tanszék

-       Állatélettani és Állategészségtani Tanszék

-       Takarmányozástani Tanszék

-       Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék

-       Szaporodásbiológiai Labor

-       Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék

-       Genetika és Növénynemesítési Tanszék

-       Növénytani és Növényélettani Tanszék

-       Növényvédelemtani Tanszék

-       Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék

-      Kertészeti Tanszék

-       Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék

-      Növénytermesztési Intézet

-      Földműveléstani Tanszék

-      Gyepgazdálkodási Tanszék

-      Növénytermesztéstani Tanszék

-      Kémia és Biokémia Tanszék

-      Talajtani és Agrokémiai Tanszék

-      Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszék

-      Halgazdálkodási Tanszék

-      Környezetgazdálkodási Intézet

-      Földhasználati és Tájgazdálkodási Tanszék

-      Környezetgazdaságtani Tanszék

-      Környezeti Elemek Védelme Tanszék

-     Ökológiai Mezőgazdasági Tanszék

-     Alkalmazott Etológiai Tanszék

-     Tájökológiai Tanszék

-     Természetvédelmi Tanszék

-     Területi Tervezési Tanszék

-     Térinformatikai Tanszék

 

2007. április 1-jétől az intézetek és az intézeteken belüli tanszékek neve

 

ÁLLATTUDOMÁNYI ALAPOK INTÉZET

-      Állattani és Állatökológiai Tanszék

-      Állatélettani és Állategészségtani Tanszék

-     Takarmányozástani Tanszék

ÁLLATTENYÉSZTÉS­TUDOMÁNYI INTÉZET

-      Szarvasmarha és Juhtenyésztési Tanszék

-      Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi ­és Hobbiállat-tenyésztési Tanszék

GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZET

NÖVÉNYTANI ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI INTÉZET

NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET

KERTÉSZETI TECHNOLÓGIAI INTÉZET

VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET

NÖVÉNYTERMESZTÉSI INTÉZET

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET

-      Kémia és Biokémia Tanszék

-     Talajtani és Agrokémiai Tanszék

KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

-     Halgazdálkodási Tanszék

-     Földhasználati és Tájgazdálkodási Tanszék

-     Környezetgazdaságtani Tanszék

-     Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék

-     Ökológiai Mezőgazdasági és Állatjóléti Tanszék

-     Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

-     Területi Tervezési Tanszék

-     Térképészeti, Térinformatikai és Távérzékelési Tanszék.

*

A SZIE Szenátusa

-     támogatta a Kertészeti marketing és logisztikai tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítását a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon,

-     támogatta a Mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnöki szak indítását,

-     jóváhagyta a főiskolai tanári pályázat kiírását az Ybl Miklós Építéstudományi Karon,

-     jóváhagyta a szenátusi és kari tanácstagválasztást az Állatorvos-tudományi Karon a következő időpontban: első fordulót 2007. május 8-án, második fordulót 2007. június 12-én.

Taxonomy upgrade extras: