A GATE Zöld Klub Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentése

Bírósági nyilvántartási szám: TE 1932

Adószám:  18671238-1-13

1. Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 5.000

Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás: 40

Pályázati úton elnyert támogatás: 3.490

Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 1.328

Egyéb bevételek: 142

Vállalkozási tevékenység bevétele: 42

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 3.222

- személyi jellegű: 446

- anyagjellegű: 2.369

- értékcsökkenési leírás: 244

- egyéb ráfordítások: 56

Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 200

- személyi jellegű: 0

- anyagjellegű: 200

Eszközök összesen: 4.361

Befektetett eszközök: 169

Forgóeszközök: 4.192

Aktív időbeli elhatárolások: 0

Források összesen: 4.361

Saját tőke: 4.336

Céltartalék: 0

Kötelezettségek: 25

2. Az Egyesület központi költségvetési szervtől ebben az évben nem kapott, elkülönített állami pénzalaptól 3.490 e Ft (NCA, TÁMOP, NORVÉG, USA ALAPOK), helyi önkormányzattól, ill. azok társulásától 40 e Ft támogatást kapott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

Induló tőke: 542e Ft

Tőkeváltozás: 4.336e Ft

Tárgyévi eredmény: 1.620e Ft

4. Az Egyesület cél szerinti juttatást nem nyújtott.

5. A vezető tisztségviselő nem részesült juttatásban.

6. Tartalmi beszámoló: Az újrahasználat jegyében 2010-ben is mindkét félévben megrendeztük a Tankönyvbörzét a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárral karöltve. Környezet- és természetvédelmi akadályversenyt szerveztünk a gödöllői Alsó-parkban 2010. április 22-én a Föld napjához kötődően. Részt vettünk a 2010. szeptember 10-én megrendezett Civil Utcán Gödöllőn, valamint a város faültetési programjában is. A Szent István Egyetem gödöllői campusán megrendezett sportnapokon is képviselte magát az Egyesület, különböző környezeti problémákra hívtuk fel a hallgatók figyelmét egy kerékpáros akadályverseny segítségével. 2010. november 15-17. között már kilencedik alkalommal rendeztük meg Zöld Forgatag című környezet- és természetvédelmi programsorozatunkat. Változatos programok várták a lakosság érdeklődő tagjait, hallgatókat, egyetemi dolgozókat, városi iskolásokat, pedagógusokat. A Zöld Híd Program keretében végeztük a lakosság felkészítését a szelektív hulladékgyűjtésre. Több falunapon, iskolai és óvodai programon vettünk részt játékokkal, tanácsadással. Részt vettünk a Regionális Civil Hálózat, a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Egyeztető Fóruma és az Országos Környezetvédelmi Tanács munkájában. Tanulmányutakat, eszmecseréket, szemléletformáló előadásokat szerveztünk.

 

-------------------

1 százalék beszámoló

A GATE Zöld Klub Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2010-ben előző évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát szervezetünknek ajánlották fel. A befolyt összeg 160.581 Ft volt, amelyet közhasznú környezeti nevelési tevékenységeink és természettudományos kutatásaink finanszírozására fordítottunk.

Gödöllő, 2011. június 2.

Geiger Barbara

az egyesület elnöke