Jubilált a kooperatív szakmai képzés

A Gépészmérnöki Kar június 18-án tartott tanévzáró ünnepségén dr. Szabó István dékán mondott ünnepi beszédet, majd a végzősök tiszteletbeli évfolyamtársává választott dr. Nagy József egyetemi docens búcsúztatta a friss diplomásokat.

 

A végzett hallgatók nevében Szijártó Barnabás, a végzősök képviseletében Karagity István beszélt.

A gépészmérnök alapszak nappali tagozatán kitüntetéses oklevelet szerzett Safranyik Ferenc. Kari pályadíjban részesült Kósik László mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Arató-cséplő gépek üzemi összehasonlító vizsgálata kukorica betakarítás során című szakdolgozatáért és Magoss Szabolcs Bence gépészmérnök Tervezze meg az AUDI 1,9 PDTDI motor fékpadi installációját című diplomamunkájáért.

Dékáni Dicséretben részesült Balassa Gábor Péter mechatronikai mérnök, Szijártó Barnabás gépészmérnök és Umenhoffer Péter gépészmérnök.

Karai János doktorjelölti ösztöndíjat kapott Lágymányosi Attila.

Kaposi István Emlékdíjjal jutalmazták Csomai Roland Norbert okleveles gépészmérnököt.

Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet megvásárolta Pardi Bálint György RTK helymeghatározásra épülő technológiák előnyeinek elemzése, megtérülési mutatók alakulása című szakdolgozatát, Hidvégi Judit Integrált irányítási kézikönyv kialakítása a Horváth és Fia Alkatrészgyártó és Kereskedelmi-Szolgáltató KFT-nél című szakdolgozatát valamint Kőrösi Renáta Minőségügyi dokumentációs rendszer néhány elemének fejélesztése az Invitel Zrt-nél című diplomamunkáját. Az AXIAL Kft. megvásárolta Ecker Dániel Javaslat az OLDTIMERpro restauráló üzem marketingtervének kialakítására című szakdolgozatát. A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara díszoklevelében és pályadíjában részesült Kádár-Németh Zsolt okleveles gépészmérnök Tervezze meg egy 12 hengeres dízelmotor hibafelvételezését, javítását, javítás utáni bejáratását és ellenőrzését hidrodinamikus vízörvény fékpadon című diplomamunkájáért.

A Korszerű Technológiákért Alapítvány különdíjban részesítette Nagy Dániel gépészmérnököt Lemezből hengerelt palást és lezáró sapka félautomata felhegesztése című szakdolgozatárért.

Az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt tanulmányi teljesítménydíját Horváth Roland mechatronikai mérnök, a KITE Zrt tanulmányi teljesítménydíját Safranyik Ferenc gépészmérnök kapta.

A tanévben 63 hallgató teljesítette a Gépészmérnöki Kar és vállalatok által közösen szervezett 10 hónapos kooperatív szakmai gyakorlatot. A hallgatók a vállalatok által megadott témákból sikeres szak- illetve diplomadolgozatot készítettek, többen közülük a tanulmányaikat követően a vállalatnál helyezkednek el munkaviszonyban. A gyakorlat elvégzését igazoló okleveleket a gyár vezető képviselői adták át.

A Gépészmérnöki Kar a kooperatív szakmai képzés 10 éves jubileuma alkalmából díszoklevéllel ismerte el a képzés sikeres működtetésében résztvevő vállalati vezetők és munkatársak önzetlen közreműködését és támogatását.

Díszoklevelet kapott a General Electric Hungary Kft. Energy divíziójából Szabó Letícia humánerőforrás menedzser és Balatinácz Zóra szervezeti és személyzeti vezető, az Axiál Kft-től Büksi János szervezetfejlesztési igazgató, a Sanofi-Aventis-Chinoin Zrt-től Maklári Cecilia humánerőforrás vezető, a Currus Zrt-től Ács Péter humánpolitikai referens, az FCI Connectors Hungary Kft-től Molnár Ágnes tréning és fejlesztési specialista, a General Electric Aviation Engine Services diviziójától Kovássy Eszter humánerőforrás menedzser és Gutiné Tóth Noémi humánerőforrás munkatárs, a Haldex Hungary Kft-től Hege Imre műszaki igazgató, a KITE Zrt-től Faragó Tamás műszaki igazgató, a KUKA Robotics Hungária Kft-től Horváth Aliz humánerőforrás vezető és Pálóczi Petra környezetirányítási megbízott, a Robert Bosch Elektronika Kft-től Magyari Judit személyzetfejlesztési vezető és Faragóné Tegzes Gabriella szenior képzési referens, a TEVA Gyógyszergyár Zrt-től Faragó Sándor humánerőforrás munkatárs, a BPW Hungária Kft-től Novák Tibor humánerőforrás menedzser és Stern Győző műszaki képzőközpont vezető.

A kar díszoklevéllel ismerte el és fejezte ki köszönetét a Claas Hungária Kft. részére a magas szintű szakmai együttműködésért és a mezőgazdasági gépészmérnökképzés, kutatás és fejlesztés támogatásáért.

A Gépészmérnöki Kar Tiszteletbeli Professzora kitüntetésben Prof. Radu-Iacob Cotetiu, a Nagybányai Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja részesült.

Pro Facultate kitüntetést ítéltek oda dr. Stépán Gábor egyetemi tanárnak, özv. dr. Karai Jánosnénak, dr. Viszlai Bélának és dr. Horváth Mátyás nyugalmazott egyetemi tanárnak.

Váradi János Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Beke János és dr. Fekete András egyetemi tanár.

Lehoczky László Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Szász András egyetemi tanár és dr. Gyürk István professor emeritus.

Komándi György díszoklevelet kapott dr. Jánosi László és dr. Bense László egyetemi docens.

Címzetes egyetemi docensi címet kapott Andreas Szakácsi, a CLAAS Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, Bohoczky Ferenc tanácsadó (NFM), Csonka Endre vezérigazgató, dr. Farkas Elek nyugalmazott egyetemi adjunktus, Kovacsics Imre, a SPA Hungary Holding Zrt. elnök vezérigazgatója, dr. Szabó Gyula mezőgazdasági gépészmérnök, Szalkai István ügyvezető igazgató, dr. Szekeres József ügyvezető igazgató, Virág Zoltán okleveles gépészmérnök, Vizi István, az SPA Hungary Holding Zrt. igazgatója, Winkler Viktor, a CLAAS Hungária Kft. ügyvezető igazgatója

A Kocsis Károly díjat az alapítók dr. Farkas István egyetemi tanárnak ítélték oda.

A Gépészmérnöki Kar Tanácsának előterjesztése alapján a következők részesültek egyetemi docensi előléptetésben: Orova Lászlóné dr. Matematikai és Informatikai Intézet, dr. Buzás János Környezetipari Rendszerek Intézet, dr. Schrempf Norbert Folyamatmérnöki Intézet.

Őexelenciája Saeed Seyed Agha Banihashemi Irán magyarországi nagykövete elismeréseket adott át dr. Szabó István dékánnak, dr. Mahesh Kumar Singhnek, a Szent István Egyetem TATA Kiválósági Központ igazgatójának, dr. Daróczi Miklós oktatási dékánhelyettesnek és Umenhoffer Péternek, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének.