Doktorandusz-konferencia

A Pedagógiai Kar, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézete, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete, a PEME Pszichológiai- Pedagógiai Szakmapolitikai Műhelye és a Szolnoki Főiskola nemzetközi tanácskozást szervezett április 27-28-án Szarvason „A nevelési kihívások kezelése a felsőoktatásban” címmel.

LESTYÁN ERZSÉBET

SZIE PK

Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet

A konferencián a hazai és a határon túli magyar felsőoktatásban oktató, doktori képzésben részt vevő hallgatók mutatták be kutatási programjukat. Az első nap plenáris előadásain dr. Bábosik István egyetemi tanárt, dr. Kemény István egyetemi tanárt, dr. Székely Péter rector emeritust, dr. Melles Hagos Tewolde főiskolai tanárt, dr. Koncz István egyetemi magántanárt és dr. Hamsovszki Szvetlana kandidátust hallgatták meg az érdeklődők. A plenáris előadások témái között hallottunk az interaktivitás előnyeiről, a személyiség és a nyelvtanulás kapcsolatáról, a hallgatók felkészítéséről az önjáró személyiséggé válás lehetőségeit illetően, és az „újfajta” tanári és hallgatói személyiség jellemzőiről.

Másnap két szekcióban a doktoranduszok mutatták be kutatómunkájukat, eredményeiket és terveiket. A konferencia résztvevői között köszöntöttük a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, a Szabadkai Egyetem, az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a MTA Szociológiai Kutatóintézet, a Károli Gáspár Református Egyetem BTK és a Debreceni Egyetem PhD hallgatóit.

Az ELTE PPK hallgatójaként Hannemann-Tamás Zsófia Interkulturális kihívások, multikulturális lehetőségek a felsőoktatásban, dr. Di Blasió Barbara, a PTE Neveléstudományi Intézet oktatója Tanár szakos hallgatók élettörténetei – kompetencia-alapú tanárképzés, Blahó János, a PTE TTK Földtudományi Doktori Iskola hallgatója A közoktatás általános és területi folyamatai a különböző hierarchiaszintű térségekben, Veres Ildikó, az SZTE BTK doktorandusza „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” Szövegértési készség fejlesztése az általános iskolai és gimnáziumi oktatásban, Hegyesi Franciska, az Óbudai Egyetem doktori hallgatója A műszaki felsőoktatásban oktató tanárokkal szembeni elvárások és pedagógiai-szakmai kultúrájuk fejlesztésének lehetséges módszerei, Kiss Attila Gyula, a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem oktatója, a Jyvaskylai Egyetem doktorandusz hallgatója Nyelvi ideológiák a Nagyváradon magyarul tanuló román anyanyelvű, felnőtt nyelvtanulók körében, Bontovics Ignác, az SZTE doktori hallgatója Kombinatorikai képességek fejlesztése a számítógép segítségével, Laki Ildikó, az MTA Szociológiai Kutatóintézet munkatársa Látás- és hallássérültek, valamint mozgáskorlátozott fiatalok és fiatal felnőttek a felsőoktatás keretei között, Szabóné Balogh Ágota, a DE Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója Algoritmikus gondolkodás fejlesztése informatikai eszközökkel, Harsányiné Petneházi Ágnes, a DE Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója Hátrányos helyzetű és tehetséges?, Wakai Seiji, a KRE BTK, ELTE PPK hallgatója A plurikulturális kompetencia megszerzésére irányuló elmélet és oktatási stratégia, Kós Nóra, a DE Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója Felsőtagozatos tanulók énképe és szorongás-vizsgálata, F. Rácz Tünde, a PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola hallgatója Képzőművészet-terápia: gyökerek a pszichoanalízisben, lehetőségek az oktatásban, Tusori Szabolcs, a PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola hallgatója A krízislélektan oktatásának jelentősége a tűzoltóképzésben, Nagy Edina, a SZIE PK hallgatója Korai tehetségnevelés és Lestyán Erzsébet, a DE Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója Motiváció és differenciált képességfejlesztés címmel tartott előadást.

Úgy gondoljuk, hogy jó kezdeményezés a doktori képzésben résztvevők számára egy ilyen tapasztalatcsere és konzultáció, hiszen hozzájárulhat a szakmai és az emberi kapcsolatok alakításához egyaránt. A kar nagy örömmel vállalta a szervező és vendéglátó feladatokat, hiszen fontosnak tartja fiatal oktatói számára a szakmai fejlődést és a tudományos minősítés megszerzését.