Növeli a publikációk ismertségét

Annyira természetes, hogy a talajon állunk, hogy észre sem vesszük. Igaz ez a Szent István Egyetem esetében is. Csak az olyan ritka alkalmakkor gondolunk rá, mint amikor május 16-án Gödöllőn, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban bemutatkozott az induló Agrokémia és Talajtan Online (ATON) szakfolyóirat.

 

BALÁZS GUSZTÁV

A vendégekkel teli könyvtári olvasóterembe lépve azután minden „megvilágosodik”; kiderül, hogy milyen sok kolléga áll „talajtani” alapokon. S, amikor az egyik „diaképen” feltűnik dr. Páter Károly portréja, aki 1951–1959-ig első szerkesztője volt a 60 éve alapított papír-elődlapnak, önérzetesen úgy gondoljuk, hazaérkezett a folyóirat, hiszen a néhai professzor nevéről ismert az egész kampusz, itt minden a Páter Károly utca 1. szám alatt található meg…

Az Agrokémia és Talajtan jelenlegi főszerkesztője, dr. Várallyay György akadémikus, a SZIE címzetes professzora, a szerkesztő bizottságban többen is képviselték és mai is képviselik egyetemünket. S mivel a szakmabeliekre kétszeresen igaz dr. Stefanovits Pál akadémikus talajvédelmi tízparancsolatának mindent összegző 10. pontja – „Ne feledd, a talajon nem csak állsz, hanem élsz is!" – magától értetődő a kíváncsiság a 2010 májusában támogatást nyert pályázat mibenléte iránt.

A projekt célja az, hogy az Agrokémia és Talajtan elektronikus tudományos folyóirat szerkesztéséhez, kereshetővé tételéhez, megjelenítéséhez és online kereskedelméhez a lehető legnagyobb mértékben automatizált, modern szolgáltató rendszer épüljön ki. A megvalósítás folyamán már létrehozták – és tesztüzemben „lapozható” a www.aton.hu weboldal, amelyen keresztül az elektronikus folyóirat modern környezetben, a kapcsolódó rendszerekből kinyerhető információkkal együtt, vonzó interaktív felületen jelenik meg az olvasóknak. Az oldal tartalmi feltöltése 2012 augusztusára fejeződik be. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A rendszer kialakítása azért is időszerű, mert az alapvető mezőgazdasági feladatok ellátásában, így az élelmiszer- és bioenergia termelésben, a talaj termékenységének és funkcióinak megőrzésében a talajtani, agrokémiai és növénytáplálási, talajmikrobiológiai, valamint az agroökológiai kutatásoknak a jövőben még inkább kulcsszerepük lesz. A kommunikációs technológia rohamos fejlődésével, az internet térhódításával egyértelmű, hogy mindenki számára könnyen elérhetővé kell tenni az Agrokémia és Talajtan szakfolyóiratot. Az elektronikus folyóiratok kialakulása kétségtelenül nagyszerű lehetőséget biztosít a tudományos információk közvetítésére és terjesztésének sikeres megoldására. A magyar mellett az angol nyelvű megjelenés még szélesebb körű felhasználást tesz lehetővé, mind a hazai, mind a külföldi szakterületi dolgozók körében.

A projekt révén elektronikus folyóiratszámok jelenthetők majd meg és elérhetővé válik minden eddigi évfolyam tartalma az interneten. A digitális adattartalom előállításával párhuzamosan halad az angol szakfordítói és lektorálási tevékenység is. Elkészül a szerkesztő bizottság által kiválasztott cikkek angol nyelvű szakfordítása az újonnan megjelenő folyóiratszámokból és az archív számokból. Az angol nyelvű megjelenés várhatóan növeli a publikációk ismertségét, valamint elismertségét.

Az ismeretközlés hatékonyságát fogja lényegesen javítani a Fórum létrehozása diákok, pedagógusok, a téma iránt érdeklődők (pl. gazdálkodók) kérdéseinek, hozzászólásainak, összekapcsolva a tudományt és a mindennapok gyakorlatát, megteremtve egyben az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.

Idén, a projekt megvalósításának 2. évében az ATON Mosonmagyaróváron, Gödöllőn és Debrecen egyetemi kampuszain mutatkozik be.

A „roadshow” gödöllői állomásán Koósné Török Erzsébet, a KDKL főigazgatója nyitotta meg a programot, majd dr. Solti László akadémikus, a Szent István Egyetem rektora köszöntötte az ATON projektet és megvalósítóit azzal a gondolattal, hogy a pályázat ugyanazt a minőségi szemléletet képviseli, mint ami mellett az egyetem is elkötelezte magát. A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet részéről dr. Szabó Lajos igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket, majd Koós Sándor projektmenedzser mutatta be az ATON projekt célkitűzéseit és megvalósításának menetét. Előadásából megtudtuk, hogy Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia és Horvátország hasonló szakterületi szakfolyóiratai részben már nyílt hozzáférésű, illetve részlegesen nyílt hozzáférésű formában jelen vannak az interneten. Dr. Várallyay György az Agrokémia és Talajtan 60 évéről tartott előadást. A folyóirat eddig megjelent 159 füzetében mintegy 1700 magyar nyelvű eredeti szakcikket, 490 idegen nyelvű eredeti szakcikket, 750 szemlecikket, 120 vitarovat cikket és 90 egyéb cikket közölt 32 ezer szövegoldalon. Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár címzetes igazgatója az online folyóiratok terjedéséről és jelentőségéről, az e-publikálás előnyeiről és nehézségeiről beszélt, bemutatva néhány jó gyakorlatot is, mint például az Erdészeti Lapokét. Mazula Zoltán fejlesztőmérnök mutatta be a projekt gerincét adó www.aton.hu portál technikai hátterét.

Részt vett az eseményen számos tanár és kutató között dr. Csányi Sándor, a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar és dr. Villányi László, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja és könyvtárosok is érdeklődéssel hallgatták végig a közel két órás előadássorozatot.