A stabilabb társadalmi jólétért

A gyulai Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet június 26-án rendezte meg diplomaosztó ünnepségét, aminek keretén belül az intézet három BSc alapszakán tanuló hallgatók: ápolók, szociális munkások és egészségturizmus szervezők vették át okleveleiket.

BALDA GYÖRGY

Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet

A rendezvényt az intézet főigazgatója, dr. Fodor Lajos nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a végzett diplomások munkájukkal a szakmaiság gyakorlása mellett, a társadalmi tőke erősítésében is fontos szerepet kell, hogy vállaljanak, előmozdítva ezzel egy stabilabb társadalmi jólét megalapozását. Ezen túlmenően arról is beszélt, hogy e jeles esemény megvalósulásában, a diplomát átvevők mellett a családnak, szülőknek, oktatóknak is jelentős szerep tulajdonítható, ezért őket is köszönet illeti.

Az oklevélátadó ünnepséget Tóth Kata gyulai előadóművész szavalata és Czeglédi Katalin énekműsora tette még hangulatosabbá. Ezt követte a végzett hallgatók eskütétele és a diplomák átvétele.

A friss diplomásokat az Intézet főigazgatója mellett, a Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Megyei Kórházának főigazgató főorvosa, a város országgyűlési képviselője, dr. Kovács József is köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy a gyulai kórház hálás az intézettel immáron közel húsz éve tartó közös szakmai munkáért, majd kérte, hogy a végzettek ünnepként tekintsenek erre a napra, és családi körben osztozzanak a siker örömében.

A diplomák átvétele után kitüntetések átadására került sor. Az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet Tanácsa dr. Erdmann Gyula részére A Gyulai Felsőoktatásért díjat adományozta, a gyulai felsőoktatás fennmaradásáért és továbbfejlesztéséért végzet áldozatos munkájának elismeréseképpen. Ezt követően dr. Megyeri Valéria és dr. Tokaji Ferenc oktatók, széleskörű szakmai munkájukért, címzetes főiskolai docensi címben részesültek. Soósné Göböly Ildikó III. éves ápolás és betegellátás alapszakos hallgató igazgatói különdíjat vehetett át, a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián nyújtott kiemelkedően eredményes szerepléséért. Balda György ápolás és betegellátás alapszakos végzős hallgató, kiváló tanulmányi eredményének, továbbá az intézet hallgatóságáért végzett széleskörű és példamutató hallgatói közéleti tevékenységének elismeréseképpen Pro Cogregatione Studentium - Hallgatóságért kitüntetésben részesült, valamint az Intézeti Hallgatói Tudományos és Kulturális Bizottság tiszteletbeli elnöki címét is elnyerte.

Az ünnepség az Európai Unió himnuszával és a talárba öltözött friss diplomások sapkafeldobásával ért véget.