Régi tanítók példája

A Szent István Egyetem Pedagógiai Kara június 18-án tartotta tanévzáró, diplomakiosztó ünnepségét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Babák Mihály országgyűlési képviselő, Szarvas város polgármestere, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Földesi Zoltán tanácsnok, az oktatási bizottság elnöke, Lázár Zsolt igazgató lelkész, dr. Lóczi Márta, az Alkalmazott Bölcsészeti Kar dékán-helyettese és dr. Simándi Péter a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar intézetigazgatója.

A hallgatók a kar udvarán gyülekeztek talárban, ahonnan a szülők és a városi érdeklődők előtt vonultak át a lezárt Vajda Péter utcán a Tessedik Sámuel által építtetett evangélikus ótemplomba, mely évek óta helyet ad a kar ünnepi rendezvényeinek. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy Magyarország második legnagyobb evangélikus templomának patinás belső tere méltó keretet ad a rendezvénynek, másodszor impozáns méretei következtében a kétemeletes karzat megfelelő elhelyezést biztosít a hallgatókat elkísérő szülőknek, hozzátartozóknak.

A rendezvény Rárósi Flóra és Hajnal János közösen elmondott szavalatával indult, amit dr. Lipcsei Imre dékán ünnepi beszéde követett. Dékán úr az 50-60 évvel ezelőtti pedagógusokat állította példaként. Felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy ha problémákba ütköznek és megtörik a lendületük, gondoljanak a régi tanítókra, akik akár 6 osztályt, 40-50 gyereket tanítottak egyszerre, de minden nehézség ellenére tudtak mosolyogni a gyerekre és szeretetteljes szigorral mindenkit megtanítottak a betűvetésre és arra is tudtak ügyelni, hogy a tehetségesek kibontakoztathassák a bennük rejlő képességeket. Dankó Béla országgyűlési képviselő után a Gyakorló Intézmény három óvodása köszöntötte verssel a végzősöket, könnyes mosolyt csalva az arcokra. A nap fénypontjaként a végzősök esküje után a diplomák átadása következett. A nappali és levelezős óvodapedagógus és tanítós hallgatók után a felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben résztvevők vették át oklevelüket.

A hallgatói búcsúbeszédet követően az újdiplomások több éves hagyományt követve átadták a vándorbotot az őket követő évfolyam képviselőinek. Babák Mihály, Szarvas város polgármestere tiszteletbeli szarvasi polgárokká fogadta a végzősöket, akiktől Lázár Zsolt, a rendezvénynek helyet adó templom igazgató lelkésze búcsúzott. Az 1804-ben épített, majd 1879-ben átalakított orgona lélekbemarkoló hangja kísérte ki az elnökséget, akiket a hallgatók követtek. A templom előtt, majd a kar udvarán készültek el a barátoknak és az örökkévalóságnak szóló fényképek, melyektől mindenki azt reméli, hogy soha nem felejtik el egymást. Mi, a kar oktatói is abban bízunk, hogy hallgatóink mindig emlékezni fognak Szarvasra, a történelmi Magyarország mértani közepén fekvő kisvárosra, ahol a szép hallgatói évek alatt felkészültek hivatásukra a jövő nemzedékének nevelésére.