Szendrő Pétert köszöntötték az OTDT ülésén

 70. születésnapja alkalmából ünnepi ülésen köszöntötte elnökét, Szendrő Péter professzort az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szeptember 12-én a Magyar Tudományos Akadémián. Az esemény alkalmából két kötet is megjelent.

B. G.

Az ünnepeltet pályatársai, a tudományos közélet vezető személyiségei és tanítványai köszöntötték, köztük Solti László, a Szent István Egyetem rektora.

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke levélben köszöntötte Szendrő Pétert. Ebben többek között így írt:

"Tudományos diákkörökkel szinte minden egyetemi oktató foglalkozik, Te azonban olyan energiával, odaadással, szeretettel végezted ezt a munkát, hogy fiatalok ezrei emlékeznek hálával, megbecsüléssel és szeretettel mindarra, amit ennek érdekében tettél. A tehetségek gondozásáról, felkarolásáról ma nagyon sokat beszélnek. Te ebben mindnyájunkat tettekkel előztél meg."

A születésnap alkalmából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Koósné Török Erzsébet és Baranyainé Réti Gabriella szerkesztésében megjelentette A TDK kézikönyve - A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói című munkát, melyet a szerkesztők adtak át az ünnepeltnek. Bevezető gondolataiban olvastuk: „A TDK kézikönyve - amely az etikai kérdések feldolgozásával teljes - tartalmával biztonságot ad a TDK-munkában, növeli a tudatosságot, erősíti a TDK nagy közösségéhez való tartozás érzését; de egyben iránymutatást ad a TDK-zó hallgatóknak, segítséget nyújt tanáraiknak a felmerülő gyakorlati problémák megoldásában."

A „Képezzük őket tudósokká..." című ünnepi kötetet Baranyainé Réti Gabriella és Szécsi Gábor szerkesztette. Ebben Göncz Árpád volt köztársasági elnök is köszönti Szendrő Pétert. Ebből idézzük a következő gondolatot: „A tanítványok, a TDK-t meg-határozónak és a minőségi értelmiségi képzés szempontjából nélkülözhetetlennek tartó tanártársak, pályatársak épp úgy, mint a tehetség szolgálata és felkarolása mellett elkötelezett értelmiségiek hálásak azért az értékteremtő munkáért, amely jellemezte eddigi életutadat." Németh Tamás, az MTA főtitkára pedig - aki élőszóban is köszöntötte Szendrő Pétert - a könyvben arra hívja fel a figyelmet, hogy az Akadémia hosszú évek óta egyik fővédnöke az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak. Ez a gyakorlat is „szemlélteti, hogy a tudományos folytonossághoz, és a tudomány fejlődéséhez szükség van a mesterre, aki megtalálja a tehetséges diákot és szükség van a tehetséges diákra, aki megtalálja a mesterét".

A tehetséggondozás professzionális munkát kíván. Ezt képviseli Szendrő Péter, s ezt képviseli a tehetséggondozással közös fogalommá, s egyben hungaricummá vált tudományos diákkör - hangzott Manherz Károly felsőoktatási szakállamtitkár méltatása.

Az ülés folytatásában Szabó István, a SZIE Gépészmérnöki Karának dékánja, a volt tanítvány kérdezte Szendrő Pétert. Az ünnepelt ekkor elmondta, a mozgalmat azok éltetik, akiket egy életre elvarázsolt a tudományos diákköri munka légköre. Sokan keresik a felsőoktatás más területein is a módjait annak, hogy hogyan lehetne újraszervezni a hallgatók közösségét, hiszen a kreditrendszer bevezetése szétverte a hagyományos évfolyamokat. Közösségekre pedig azért is szükség van, mert az egyetemeken, főiskolákon nem csak a tudást kell átadni, hanem az értelmiségi identitást is. A hallgatókat azért is közel kell engedni a tudományos műhelyekhez, tanácsolta, mert a tudományos diákkör sorsa nem másutt, mint a tanszéki szobákban, a laboratóriumokban és a könyvtárakban dől el.

Balázs Gusztáv felvétele