Nagykorúsítva

A hazai környezet- és természetvédelmi civilszervezetek között mára meghatározó erővé vált GATE Zöld Klub tizennyolc évvel ezelőtt kezdte meg működését. Dr. Malatinszky Ákos egyetemi adjunktus nyolc éve elnöke a szervezetnek; a feladatokról, a közösségformáló erőről és a munkákban részt vállalók további lehetőségeiről ő tájékoztatta lapunkat.

RADÓ GÁBOR

A GATE Zöld Klub fő céljának tekinti, hogy különböző módszerek segítségével eljuttassa a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos legfrissebb információkat Gödöllő városa és a környező települések lakosságához, illetve az egyetem hallgatóihoz és dolgozóihoz. Fontosnak tartják, hogy az egyetemi hallgatók, a jövő szakemberei olyan, az egyetemi képzésben nem szereplő ismeretekkel és készségekkel gazdagodjanak, amelyek gyakorlatias, a fenntarthatóság eszmerendszerét elsajátító szakemberekké, a környezeti nevelés és ismeretterjesztés módszereinek ismerőivé avatják őket. A civilszervezet vállal szakmai érdekképviseletet és a gödöllői egyetemváros környezettudatos felsőoktatási intézménnyé alakítására törekszik.

A szervezet tagjai minden szerdán klubestre gyűlnek össze, közös kirándulásokon, tanulmányutakon vesznek részt. Környezeti nevelési programokat, többek között akadályversenyeket szerveznek az általános iskolások számára, részt vesznek több holland-magyar környezeti nevelési csereprogramban.

A Zöld Klub munkájához szükséges helyiségeket a Kollégium biztosítja, a működést és a programokat pedig kizárólag pályázati forrásokból fedezik.

Azok a hallgatók, akik részt vállalnak a Zöld Klub feladataiból, sokkal több tapasztalattal lépnek ki a munka világába, hiszen szert tesznek civilszervezeti ismeretekre, szervezési készségekre, pályázatírási tapasztalatokra, megfelelő kapcsolatrendszerre és átfogó szemléletre. A végzett hallgatók mindezt jól tudják hasznosítani többek között az államigazgatásban és a civilszervezeteknél. Jelentős részük visszajár, továbbra is tartja a kapcsolatot az egyetemünkön működő civil műhellyel.