A Jászságban a Jászságról

 A Földrajztanárok Egylete által 10 éve indított Nemzetközi Kárpát-medence Földrajzversenyen a Kárpát-medencében élő - határon túli: felvidéki, erdélyi, vajdasági, kárpátaljai és a magyarországi -földrajzot kedvelő (12-18 éves) diákok versenyeznek, mérik össze tudásukat. Az országonként lebonyolított első forduló győztesei az augusztusi második fordulóban, a nemzetközi döntőn - mely egyben több napos tanulmányi kirándulás is - találkoznak egymással. Idén a hazai első forduló a budapesti Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskolában volt, ahonnan az ország tíz legjobbja jutott tovább.

DOROGI LÁSZLÓNÉ TERJÉKI ÉVA

szervező, az FTE választmányának tagja

 A nemzetközi versenyt minden esztendőben más-más régióban rendezik, és elsősorban az adott térségnek megfelelő témakörökből kerülnek ki az írásbeli és szóbeli tételek.

A múlt év júniusában a Földrajztanárok Egyletének vezetősége felkért, hogy a 2008-as Nemzetközi Kárpát-medence Földrajzverseny és a hozzá kapcsolódó tanulmányi kirándulások szervezésében, az első és a második forduló lebonyolításában egyaránt vegyek részt, melyet örömmel elvállaltam, mint alföldi születésű és jász származású. Kérésem azonban az volt, hogy a verseny témája az Alföld természet- és társadalomföldrajza, azon belül az egyre színesebbé, ismertebbé váló, hagyományőrző, turisztikai szempontból vonzó és gazdasági vonatkozásban is az egyik leginkább fejlődő alföldi kistájunk, a Jászság, valamint a verseny és az azt előkészítő tanulmányi kirándulások bázisa Jászberény, a Jászság központja legyen.

Augusztusban dr. Barkó Endre dékánhoz fordultam azzal a kéréssel, hogy a versenyző diákok és tanáraik számára szállást szeretnénk kérni a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának felújított kollégiumában, s a nemzetközi döntő helyszínéül szeretnénk igénybe venni - szűkös anyagi helyzetünk ellenére - a kar dísztermét. Dékán úr elképzelésemmel egyetértett, messzemenő támogatásáról biztosított, amit ezúton is nagyon köszönök!

Tavaly ősszel - szervező társaimmal együtt - fogadott bennünket dr. Gedei József polgármester, akivel közösen alakítottuk - a „Jászberényi Napokhoz" kapcsolódóan is - a versenyt előkészítő tanulmányi kirándulásaink részletes programját. Polgármester úr hasznos tanácsait is megfogadva - a tanulmányi kirándulások és a verseny sikeres lebonyolítása érdekében - kerestem fel azokat a személyeket, akik anyagilag is a Földrajztanárok Egyletének segítségére lehettek. Nagyon köszönjük Sas Istvánnak, a Déryné Művelődési Központ igazgatójának, hogy az általa pályázott pénzösszegből a Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzetben, a Mátrában, a Jászságban tett kirándulásainkat és a helyi viszonylatban igénybe vett autóbuszos közlekedésünket is finanszírozta.

A Kárpát-medence Földrajzverseny nemzetközi döntőjét megelőző augusztus 4-8-ig tartó tanulmányi kirándulások során felkerestük a Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzetet, ahol a diákok Vidra Tamás természetvédelmi őrkerület-vezetőtől elsősorban földrajzi jellegű magyarázatot kaptak a táj szikeseiről, homokfelszíni formáiról, természetföldrajzáról, de természetesen biológiából is gyarapíthatták ismereteiket - végigjárva a Kékbegy-tanösvényt - a madárgyűrűzés érdekességeit is megtapasztalva.

A versenyző diákok és kísérő tanáraik gazdaság- és társadalom földrajzi ismereteit bővítendő gyárlátogatást tettünk az Electrolux Lehelnél, melynek sikeres, minden részletre kiterjedő lebonyolítását Fekete Zsanett PR managernek köszönhetjük - kedves, szíves vendéglátással egybekötve a Lehel Gyöngye étteremben.

Hazánk egyik legrégebbi hivatalosan is működő gyűjteménye a Jász Múzeum, ahol Kóka Magdolna tárlatvezetőtől nagyon érdekes, minden apró részletre kiterjedő, a földrajzversenyen jól hasznosítható információkat kaptak a tanulók a jászok történelmi múltjáról, hagyományaikról, a Jászság földrajzi, kultúrtörténeti értékeiről, néprajzáról, a redemptioról, Lehel kürtjéről stb.

A döntőnek helyt adó várost, s annak legfőbb nevezetességeit megismerni elsősorban szakember társaságában lehet. Nekünk Károlyi Jánosné idegenvezető volt ebben segítségünkre (sok, általam Jászberénybe hozott felnőtt és diákcsoportnak volt idegenvezetője az elmúlt 10 évben), aki lelkesen, fiatalosan, a tanulók érdeklődését felkeltve, figyelmüket éberen tartva mesélt órákon keresztül, s a Ferences templomban orgonamuzsikával fejezte be a tartalmas ismertetést.

Egész napos kirándulás keretében ellátogattunk Visontára a Mátrai Erőműbe, ahol Pánczél János és munkatársai fogadták a csoportot, s kalauzolták az erőmű látogatható objektumai között. A diákok nagyon érdekesnek találták a látottakat, hallottakat, sokat kérdeztek és tucatszámra készítették a fotókat egymásról és önmagukról „kobakkal" a fejükön. Ebédre a Mátrai Erőmű Zrt. vendégei voltunk - köszönjük.

Ezután felmentünk hazánk legmagasabb pontjára, Kékestetőre. Útközben kimerítő magyarázatot hallgatuk a Mátra geológiájáról, természetföldrajzáról Vízy Zsolt tanár úrtól a Földrajztanárok Egyletének elnökségi tagjától, aki a verseny írásbeli feladatlapját és szóbeli tételsorát is összeállította - a hazai elődöntő írásbeli feladatlapja is az ő munkája.

E napon felkerestük Jászágón a Helytörténeti Gyűjteményt, az Iskolakápolnát és az Iskolatörténeti Kiállítást. A polgármester asszony, Mozsár Lászlóné és a nyugdíjas iskolaigazgató Macsi Sándor sok-sok érdekességet mesélt diákjainknak a kis jász település múltjáról, lakóinak életéről, miközben láthattunk majd évszázados taneszközöket, faliképeket, bemutató táblákat, földrajzi térképeket és a tanyasi, falusi gyermekek eredeti természetes anyagból készített játékait, melyek személyiségük, képességük fejlesztésében igen fontosak voltak. A kollégák pedig megcsodálhatták a „gyöngybetűkkel" írott és remek magyarázórajzokkal illusztrált teljesen egyedi tanmeneteket.

Hazafelé menet még betértünk Jászszentandrásra, hogy megnézzük a Picasso által barbár zseninek titulált Aba Novák Vilmos - különleges, a szokásostól eltérő - templomi freskóit a Plébánia templomban, melyek keletkezésük idején nagy vihart kavartak.

Lazításképpen szerepelt programunkban - diákjaink kedvére - a látványetetéseiről, etológiai bemutatóiról országosan ismert, „állatbarát" Jászberényi Állat- és Növénykert, ahol majd félnapot töltöttünk. Egy este a Jászság Népi Együttes Székháza Táncházi programján vettünk részt.

A döntő előestéjének szabadidejét kihasználva a diákok a kollégium Sáros András-termében megbeszélték a tanárokkal - a felvidéki Szabó Andreával, az erdélyi Moldován Gergelyel, a vajdasági Sziveri Bélával, a kárpátaljai Fodor Gyulával, a magyarországi Vízy Zsolttal és a Kárpát-medence verseny állandó főszervezőjével Berkó Judittal - a számukra nagyon fontos problémákat, kérdéseket, szóbeli tételeket, azután a szobáikban folytatták éjszakánként a tanulást, míg tanáraik takarodót nem fújtak.

Augusztus 8-án Kuba Gábor, a Földrajztanárok Egyletének elnöke megnyitotta a döntőt. A délelőtti írásbeli után került sor a szóbeli megmérettetésre, mely előtt a meghívott jászsági vendégeinket meghallgatták a versenyzők és tanáraik:

  • Dr. Barkó Endre dékánt, aki az egyetem bemutatása mellett nem felejtette el megdicsérni a nyári vakációjukat tanulásra és versenyzésre is felhasználó diákokat;

  • Dr. Dobos Lászlót, a Jászok Egyesületének Elnökét, aki a jászokról sok-sok információval egészítette ki a versenyzők tudását;

  • Károlyi Jánosnét, aki az Észak-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területfejlesztési Tanács tagjaként a régió turizmusáról és a határon túli területekhez kapcsolódó idegenforgalomról adott tájékoztatást;

  • a Jászsági Többcélú Társaság Titkárságának képviselőjét, aki a szervezet munkájáról beszélt és minden résztvevőnek hozott színes, praktikus kiadványukból, a Jászsági kalendáriumból. Külön köszönöm, hogy már hónapokkal ezelőtt biztosították a -minden határon túli és hazai versenyzőnk felkészülését elősegítő - Jászságról szóló DVD-t.

A verseny végeredménye (zárójelben a tanár neve):

I. kategória

1. Kovács Orsolya Felvidék Selye János Gimnázium (Fehér István)

2. Szőcs Emese Erdély Tamási Áron Gimnázium (Bakó István)

3. Gulyás Bálint Magyarország Lehel Vezér Általános Gimnázium (Bordásné Fábián Nikolett)

3. Baranyai Tímea Felvidék Selye János Gimnázium (Fehér István)

II. kategória

1. Rigó Orsolya Felvidék Corvin Mátyás Alapiskola (Szabó Andrea)

2. Kristóf Angelika Felvidék Arany János Alapiskola (Köles Roland)

3. Varga Éva Felvidék Corvin Mátyás Alapiskola (Szabó Andrea)

Végül, de nem utolsósorban én is szeretnék köszönetet mondani a Földrajztanárok Egyletének vezetősége és a versenyen résztvevő diákok, tanárok nevében mindenkinek, aki segítette munkánkat. Szép példáját adták annak, hogy a jászok vendégszeretők, összetartók, állják a szavukat, s lehet rájuk számítani!