„Soha nem halogattam a tanulást”

Ebben a tanévben a GTK-ról Domoszlay Kitti, Kovács Zsófia, Tóth Anikó, Havay Dóra Anna, Bogáth Andrea Gabriella, Prihoda Emese, Hatnai Krisztina, Rácz Georgina, Siklósi Réka Eszter és Vajvoda Beáta nyert Köztársasági-ösztöndíjat. Sikerük titkát most – kérésünkre – többen megosztják olvasóinkkal.

Bogáth Andrea Gabriella: – Közgazdász-gazdálkodási szakos, pénzügyi-számviteli szakirányos és angol szakfordító szakos ötödéves hallgató vagyok. Mindkét képzésen igyekszem a lehető legmagasabb szinten megfelelni az egyetem és az oktatók által támasztott elvárásoknak, és egyenletes teljesítménnyel, magas szinten eleget tenni a vizsgakövetelményeknek. Már középiskolás éveimben intenzív nyelvtanulásba kezdtem, és ennek köszönhetően jelenleg két középfokú és két felsőfokú nyelvvizsgám van angol és német nyelvből. 2003 óta minden nyáron gyakorlatot teljesítek az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél, aminek a későbbiek során is nagy hasznát veszem majd. A múlt tanévben tudományos diákköri munkát végeztem a Pénzügyi- és Számviteli Intézetben, továbbá a Magyar Nemzeti Bank Stúdium – A pénz nyomában című pályázatán is részt vettem.

Hatnai Krisztina: – Az üzletviteli-menedzser és pénzügy-számvitel szakirányon végzős hallgató vagyok. Egyetemi tanulmányaimat jeles eredménnyel végeztem. Kitartó személyiség vagyok, mindig újabb és újabb célokat, feladatokat tűzök ki magam elé. Negyedéves hallgatóként 2. helyezést értem el és különdíjas voltam a TDK-n. Az országos konferencián is bemutathattam a dolgozatomat. Az egyetemi évek alatt Erasmus-ösztöndíjjal egy évet Hollandiában töltöttem, ahol BSc diplomát szereztem. Ennek a tanévnek a része volt egy három hónapos szakmai gyakorlat, melyet Brüsszelben töltöttem egy tanácsadó cégnél. Rengeteg tapasztalatot, élményt, nyelvtudást és kapcsolati tőkét szereztem ez idő alatt. Az egyik legnagyobb kihívást egy athéni konferencia szervezése jelentette, ahová el is utazhattam. Ez egy nagy élmény volt számomra, sokat tanultam ebből is. Bár versenyszerűen nem sportolok, de nagyon szeretek részt venni kisebb csapatversenyeken. Az elmúlt évben két ilyen versenyen is részt vettem, ahol második, harmadik helyezést értünk el.

Havay Dóra Anna: – Közgazdász-gazdálkodási szakos, pénzügy-számvitel szakirányos ötödéves hallgató vagyok. A közgazdászképzéssel párhuzamosan a német szakfordító szakot is végzem. Második alkalommal nyertem el a Köztársasági-ösztöndíjat. A jó tanulmányi eredmények mellett két dolgot tartok kiemelkedően fontosnak: a tudományos tevékenységet és a nyelvismeretet. A Bogáth Andreával közösen készített TDK dolgozatunkkal 3. helyezést és az Állami Számvevőszék különdíját nyertük el. Azonos témájú dolgozatunkkal bekerültünk a Magyar Nemzeti Bank tanulmánypályázatának legjobb 20 pályázata közé. Ezek mellett a múlt évben tagja voltam az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyen 7. helyezést elért egyetemi csapatnak. Angolból és latinból középfokú, németből pedig felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Német tudásomat a szakfordító szakon bővíthetem folyamatosan. A diploma megszerzése után doktori iskolában szeretnék továbbtanulni, s bővíteni kívánom a nyelvtudásomat.

 Prihoda Emese: – Ötödéves közgazdászhallgató vagyok. A Köztársasági-ösztöndíjat már második évben nyerem meg. Első alkalommal egy jó barátom bíztatására készítettem el pályázatomat. Akkor kishitű voltam, azt gondoltam nincs esélyem. Kiderült azonban, hogy jól szerepeltem a megmérettetéseken. A sikerhez kitűnő tanulmányi átlagom, középfokú szakmai nyelvvizsgám, országos menedzsment szimulációs játékokon való részvételem, angliai három hónapos szakmai gyakorlatom és Hollandiában szerzett BSc diplomám segített leginkább hozzá. Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy hogyan lesz valaki kitűnő. Először is, bejártam minden előadásra, gyakorlatra. Így minden olyan információnak birtokában voltam, ami a tantárgyak jó teljesítéséhez szükséges. Az évközi zárthelyi dolgozatokat komolyan vettem, megpróbáltam mindet már az első lehetőségnél a legjobban teljesíteni. Soha nem halogattam a tanulást. Ha mégis valamely tárgyból csak közepes vagy jó érdemjegy sikerült, jelentkeztem javítóvizsgára. Mert még a Pénzügyi és Számviteli Intézetben is lehet jelest szerezni, csak dolgozni kell érte! Úgy gondolom az egyetemi kulturális tevékenységem is hozzásegített az ösztöndíj elnyeréséhez. A SZIE Forduló Néptáncegyüttesnek már négy éve oszlopos tagja vagyok.

Siklósi Réka: – Negyedéves közgazdász-gazdálkodási szakos, pénzügy-számvitel szakirányos hallgató vagyok. Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban tanultam és az érettségi után tanulmányi eredményeim elismeréséül megkaptam a Szent Margit-díjat. A gimnáziumban is azt vallottam, hogyha már meg kell tanulni valamit, akkor azt miért ne lehetne jól megtanulni. Természetesen az ember könnyebben tanul meg olyan dolgokat, melyek jobban érdeklik, ezért az egyetemen szerintem részben könnyebb dolguk van a diákoknak. A harmadév őszi félévében sikerült mindenből jelest szereznem, és akkor elhatároztam, hogy a tavaszi félévben is mindent megteszek a Köztársasági-ösztöndíj elnyeréséért. A pályázat elbírálásában fontos szerepet játszott a megkívánt nyelvvizsgák számának teljesítése is. TDK munkámat az idén mutatják a konferencián. Mindemellett, ha lehetőségem van rá, sportolok (úszok, biciklizek, túrázom) különböző könnyű- és klasszikus zenei koncertekre és színházi előadásokra járok. Nagyon örülök az elismerésnek, ez lendületet ad további tanulmányaimhoz.

Vajvoda Beáta: – Pénzügy-számvitel szakirányos negyedéves hallgató vagyok. Tanulmányaim során arra törekedtem, hogy feladataimat, vizsgáimat sikeresen teljesítsem és így a féléveket is egyre jobb átlaggal zárjam. Ennek köszönhetően a harmadik évben mindkét félévem kitűnő eredménnyel tudtam befejezni. A tanulmányi eredményem, illetve angol szakmai nyelvvizsgám is hozzájárult ahhoz, hogy megkapjam a Köztársasági-ösztöndíjat, mely nagyon fontos volt számomra. Ebben az évben szeretném német nyelvből is megszerezni a szakmai nyelvvizsgát, valamint terveim közt szerepel a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel is.