Hatékonyabb egyetemi szervezet kell

Október 3-án Lajos Mihály elnök vezetésével ülést tartott az egyetem Közalkalmazotti Tanácsa (KT). A testületet dr. Solti László rektor tájékoztatta a SZIE és a szarvasi székhelyű Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) beolvadással megvalósuló integrációjáról, az idei felvételi tapasztalatokról, a Rövid távú Rektori Program (RRP) megvalósításáról, a gödöllői kampusz tervezett felújításának helyzetéről, majd kérdésekre válaszolt. A KT jelezte: mivel az egyetemen nincs reprezentatív szakszervezet, a hozzá érkezett észrevételek és kérések alapján egyetemi érdekegyeztető fórum alakítását kezdeményezi a Kollektív Szerződés egyes elemeinek módosítása érdekében.

Dr. Solti László elmondta, hogy a TSF beolvadása január elsejével valósul meg, ha az Országgyűlés jóváhagyja a két intézmény szenátusa által elfogadott döntést. A Tessedik Sámuel Egyetemi Központot 8 tag képviseli majd a SZIE szenátusában. Az integráció mindkét fél részére ígér előnyöket. A TSF hallgatói egy intézményen belül tudnak MSc szakokra jelentkezni, a SZIE pedig erősítheti hallgatói utánpótlását és pályázati képességét.

A SZIE idei felvételi eredményeit jónak ítélte dr. Solti László, de hozzátette, élesedik a verseny az intézmények között, s immár a sajtóban megjelenő híradások is arra készítik fel a közvéleményt, hogy a közeljövőben néhány felsőoktatási intézmény el fog vérezni.

Az RRP végrehajtása kapcsán a SZIE rektora elmondta, hogy hatékonyabb egyetemi szervezetre (ezen belül hatékonyabb Főtitkári Hivatalra) van szükség, melynek struktúráját, felelősségi rendszerét az év végig kialakítják. Bejelentette, pályázatot írtak ki az egyetemi főtitkár munkakör betöltésére. Átszervezik az egyetemi pályázati irodát, rendezik a külkapcsolatok adminisztrációját.

A gödöllői központi oktatási épületek PPP konstrukcióban tervezett felújításáról dr. Solti László azt a tájékoztatást adta, hogy az új közbeszerzési eljárás során kapott ajánlatok a korábbinál is nagyobb ráfordítást igényelnek. A tárgyalásokat folytatják.

Nehéz a döntés, mivel a felújításra láthatóan szükség van, de a mérleg másik oldalán a hosszú távú fizetési kötelezettségek állnak.

Felújítást igényel az Ybl Miklós Építéstudományi Kar és az Állatorvos-tudományi Kar is. Az előbbiben már szinte nem tudják leültetni a hallgatókat, olyan sokan vannak, az utóbbiban pedig a külföldi hallgatók nagyobb számú képzését akadályozzák az infrastrukturális feltételek. Három PPP-t nem vállalhat az egyetem.

A beszélgetés során Lajos Mihály KT elnök és Ádám József a KT tagja elmondták, hogy a SZIE Kollektív Szerződését öt éve fogadták el. Időközben sok olyan változás történt, melyek indokolnák a szerződés felülvizsgálatát. Mivel azonban az egyetemen nem működik reprezentatív szakszervezet, a KT a fennálló jogszabályok alapján érdekegyeztető fórum alakítását kezdeményezi, amely a felek közötti megállapodással érvényesítheti a változtatásokat. Dr. Solti László rektor elmondta, a törvény által előírt változtatásokat át kell vezetni, a szenátus elé kell vinni, nem kell velük várni.

Az ülésen az egyetemi dolgozók sportolási lehetőségeinek szabályozásáról is szó esett annak kapcsán, hogy az önkormányzat megállapodást kezdeményezett az egyetemmel a kistornaterem felújítására és a vívók rendelkezésére bocsátására. A teremben jelenleg dolgozók sportolnak.

Dr. Solti László tájékoztatását és válaszait megköszönve a KT tovább folytatta ülését.

A testület több témakörrel foglalkozott. A testület tagjai szorgalmazták, hogy a bérleti szerződéseknél a KT gyakorolhassa együtt döntési jogkörét. A testület kezdeményezi, hogy a SZIE Szenátusa elé terjesszék jóváhagyásra a Közalkalmazotti Szabályzatot. A KT támogatja, hogy az egyetem kezelésében lévő üdültetési célokra használt ingatlanok műszaki állapotát rendszeresen vizsgálják felül és különítsenek el forrást a működtetésükre. A testület tagjai kívánatosak tartják, hogy a Cafeteria rendszert a közalkalmazottak körében egységesen alkalmazzák.

A KT ülésének határozatai a tanács honlapján válnak elérhetővé.