A GATE Zöld Klub Egyesület 2007. évi közhasznúsági jelentése

Bírósági nyilvántartási szám: TE 1932

Adószám:  18671238-1-13

1. Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 4.647

Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás: 3.516

Pályázati úton elnyert támogatás: 2.630

Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 769

Egyéb bevételek: 362

Vállalkozási tevékenység bevétele: 0

Közhasznú tevékenység költségei: 4.120

Vállalkozási tevékenység költségei: 0

Személyi jellegű egyéb költségek: 987

Anyagjellegű ráfordítás: 1.999

Értékcsökkenési leírás: 1.134

Eszközök összesen: 4.801

Befektetett eszközök: 232

Forgóeszközök: 4.569

Aktív időbeli elhatárolások: 0

Források összesen: 4.801

Saját tőke: 4.556

Céltartalék: 0

Kötelezettségek: 245

2. Az Egyesület központi költségvetési szervtől 720e Ft, elkülönített állami pénzalaptól 2.631e Ft, helyi önkormányzattól, ill. azok társulásától 146e Ft támogatást kapott.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

Induló tőke: 542e Ft

Tőkeváltozás: 4.556e Ft

Tárgyévi eredmény: 527e Ft

4. Az Egyesület cél szerinti juttatást nem nyújtott.

5. A vezető tisztségviselő nem részesült juttatásban.

6. Tartalmi beszámoló: „Mindenki Városa, avagy élhetőbb Gödöllő gyerekszemmel" kiállítást rendeztünk a városi iskolások által készített makettekből. Az első 3 osztály számára háromnapos, a többieknek (90 gyermek) egynapos kirándulást szerveztünk. Több civil szervezettel rendeztük a Zöld Forgatagot. Kerékpáros akadályversenyt, ill. városi környezetvédelmi vetélkedőt rendeztünk 7 iskola 9 csapatával. Természettörténeti és Zöld Manó programok a wageningeni oktatóközponttal közösen, általános iskolások részvételével. Részt vettünk képzéseken, konferenciákon és az Országos Környezetvédelmi Tanácsban.

-------------------

A GATE Zöld Klub Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2007-ben előző évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát szervezetünknek ajánlották fel. A befolyt összeg 161.737 Ft volt, amelyet közhasznú környezeti nevelési tevékenységeink, természettudományos kutatásaink finanszírozására fordítottunk.

Dr. Malatinszky Ákos

az egyesület elnöke