A Magyar Szabadalmi Hivatal ösztöndíja

Az iparjogvédelem alapjainak megismerésére, az egyetemi hallgatók tudásszintjének fokozására a Magyar Szabadalmi Hivatal pályázaton elnyerhető egyedi hallgatói ösztöndíjat létesített a Szent István Egyetem végzős hallgatói részére.

Az ösztöndíj célja, hogy a diplomamunkát készítő hallgatók alapfokú ismereteket szerezzenek a szellemi tulajdonvédelemről és azt munkájuk során alkalmazzák. Az ösztöndíj összege: 100.000.-Ft. A pályázat beadásának határideje 2009. február 20.

Az ösztöndíj részleteiről dr. Barótfi István egyetemi tanárnál lehet érdeklődni.

Az ösztöndíj kiírására az egyetem és a Magyar Szabadalmi Hivatal közötti együttműködési megállapodás alapján került sor.