Rekordrészvétel a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

 Az ország 26 felsőoktatási intézményéből 335 nevezés érkezett a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Agrártudományi Szekciójára, melyet a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának szervezésében április 6-8-ig rendeztek meg Gödöllőn.

A konferencia vendégeit köszöntő dr. Dimény Judit egyetemi tanár után dr. Solti László rektor elmondta: a Szent István Egyetem azt a célt tűzte maga elé, hogy nevét értékálló diplomák fémjelezzék. A hallgatók számára minőségi képzést és korszerű gyakorlati ismereteket ajánl az univerzitás. A tudományos diákköri munka mindehhez jól illeszkedik, ezért is örömmel fogadja Gödöllő az Agrártudományi Szekció „válogatott legénységét és leányságát".

A XXIX. OTDK-ra 25-30%-kal több diák akkreditálta magát, mint eddig bármikor, jelentette dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Hozzátette: aki az országos megméretésre bejutott, az már maga a győzelem. A mintegy 3500 dolgozat közel tíz százaléka az Agrártudományi Szekcióban szerepel. Az OTDT-t 22 éve vezető professzor azt is elmondta, hogy a XXX. OTDT-n is házigazda lesz a Szent István Egyetem, akkor a Közgazdaságtani Szekció résztvevőit fogadja.

Dr. Németh Tamás, az MTA főtitkára ismertette azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel az Akadémia a fiatal kutatók pályafutását igyekszik segíteni. A diákköri mozgalmat méltatva kiemelte annak közösségteremtő erejét. Az Agrártudományi Szekció nagyszámú résztvevője pedig azt sugallja, hogy érdemes a mezőgazdaságban dolgozni.

Pásztohy András miniszteri biztos elmondta: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fontosnak tartja, hogy minél több fiatal folytasson kutatásokat az ágazat területén és azt is, hogy a gyakorlatban is jártas szakembereket bocsásson ki a felsőoktatás.

A plenáris ülésen folytatásában Kihívások és lehetőségek az állattenyésztésben a XXI. század kezdetén címmel dr. Horn Péter, Az agrártudományok válaszai az élelmiszertermelés kihívásaira a XXI. század elején címmel dr. Heszky László akadémikusok tartottak előadást.

Tisztelt Diákkörös Hallgatók!

Elöljáróban a Szent István Egyetem, hazánk 6. legnépesebb hallgatóságával büszkélkedő felsőoktatási intézménye nevében hadd fejezzem ki örömömet, hogy a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendező intézménye lehetünk, és vendégül láthatjuk Önöket.

Évek óta hallhatjuk és olvashatjuk a tudás alapú társadalom, valamint az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térség jelentőségét, amely hazánk európai felzárkózásának egyik kulcsfontosságú előfeltétele. Sajnos, a közoktatás és a felsőoktatás nem mindig képes megfelelni ezeknek a kritériumoknak - az egyetemekre, főiskolákra belépők tudásszintjét sokszor éri jogos kritika, de a pályakezdő diplomások képzését is gyakorta bírálják. Talán természetes is, hogy amikor a felsőoktatásba belépők száma az elmúlt évtized során megtöbbszöröződött, akkor a korábbi elitképzés szintjét már nem lehetett fenntartani. Erről manapság egyre több vita zajlik, és újabban már nem a mennyiségi, inkább a minőségi szemlélet került előtérbe.

Ha a felsőoktatásban minőségről lehet beszélni, akkor bizonyosan nem hagyható említés nélkül a tudományos diákköri munka, amelynek keretében a legtehetségesebb és legszorgalmasabb diákok próbálgatják szárnyaikat - az előadott pályamunkák színvonalát tekintve örömmel fedezhetjük föl, mennyi tehetséges fiatal jár az egyetemekre és főiskolákra. Ilyen megmérettetésen részt venni már önmagában is megtisztelő és külön dicsőség illeti azokat, akik a nem könnyű mezőnyben valamilyen előkelő helyezést érnek el. Manapság egyre nagyobb igény mutatkozik a műszaki és természettudományos képzésben végzettek iránt, mert valahogy ezek a képzési területek nem annyira vonzók a fiatalok számára, mint a társadalomtudományok. Pedig - ez a mostani konferencia résztvevői körében aligha szorul bizonyításra - az alkotás öröme, egy-egy természettudományos probléma megoldása és közkinccsé tétele, minden mással összehasonlíthatatlan sikerélményben részesíti alkotóját. Őszintén remélem, hogy a most kezdődő XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciója, amelynek a Szent István Egyetem ad otthont, minél többük számára hozza meg ezt az élményt. Ehhez kívánok sok sikert és eredményes szereplést valamennyiüknek.

Kívánom, hogy a konferencia befejeztével kellemes emlékekkel távozzanak intézményünk falai közül.

Üdvözlettel:

Dr. Solti László

Rektor

Tizenkét tagozatban nyertek egyetemünk diáktudósai

 

A Szent István Egyetem hallgatói a 29 szekcióból 12-ben szereztek első helyet - derült ki a lapzártánk idején tartott eredményhirdetésen és díjátadó ünnepségen.

AGRÁRMŰSZAKI TAGOZAT

1. Gyetvan Mihály (SZIE GÉK) NAPKOLLEKTOR ALAKVIZSGÁLATA Témavezető: Dr. Seres István egyetemi docens

ÁLLATÉLETTAN - ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY TAGOZAT

1. Bohák Zsófia (SZIE ÁOTK) LIPICAI FOGATLOVAK TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATÁNAK ALAPJAI Témavezető: Dr. Langer Dóra, klinikus állatorvos

ÁLLATGENETIKA- ÉS BIOTECHNOLÓGIA TAGOZAT

1. Varga Eszter (SZIE MKK) FAGYASZTOTT NYÚLSPERMA TERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE LÉZER-ASSZISZTÁLT IN VITRO FERTILIZÁCIÓVAL Témavezető: Dr. Dinnyés András egyetemi tanár, Polgár Zsuzsanna PhD hallgató

KERTÉSZETI TAGOZAT

1. Komjáthy László György (SZIE MKK) A VÍZELLÁTOTTSÁG HATÁSA AZ IPARI PARADICSOMFAJTÁK SZTÓMAKONDUKTANCIÁJÁRA ÉS LEVÉLFELÜLET-HŐMÉRSÉKLETÉRE Témavezető: Dr. Pék Zoltán, egyetemi adjunktus

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI I. TAGOZAT (KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS TÁJÖKOLÓGIA)

1. Saláta Dénes (SZIE MKK) A FÁS LEGELŐK ÉS LEGELŐERDŐK KIALAKULÁSÁNAK ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK EMLÉKEI A PÉNZESGYŐR-HÁRSKÚTI FÁS LEGELŐ TÁJTÖRTÉNETI FELTÁRÁSÁNAK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Témavezető: Dr. Lábadi Károly egyetemi docens, Dr. Malatinszky Ákos egyetemi adjunktus

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI III. TAGOZAT (KÖRNYEZETVÉDELEM)

1. Cseh Renáta Katalin (SZIE MKK) GÉNMÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Témavezető: Csúrné Dr. Varga Adrienne egyetemi adjunktus, Homoki Hajnalka tanácsos, GMO felelős

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY I. TAGOZAT (NÖVÉNYKÓRTANI)

1. Lázár Nelli (SZIE MKK) NAPRAFORGÓ- PERONOSZPÓRA ELLENI VÉDEKEZÉS NÖVÉNYI INDUKTOROKKAL Témavezető: Körösi Katalin PhD hallgató, Dr. Virányi Ferenc egyetemi tanár

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN I. TAGOZAT

1. Lőrincz Borbála (SZIE MKK) BELTENYÉSZTETT KUKORICA VONALAK FUZÁRIUMOS SZÁRÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA TERMÉSZETES FERTŐZÉS UTÁN Témavezető: Dr. Hajósné Dr. Novák Márta egyetemi docens, Szalay Rita

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN II. TAGOZAT

1. Simon Károly (SZIE MKK) ENERGIATAKARÉKOS- ÉS TALAJVÉDŐ MŰVELÉS EGY CSALÁDI GAZDASÁGBAN Témavezető: Dr. Birkás Márta egyetemi tanár

TERMÉSZETVÉDELMI NÖVÉNYTANI TAGOZAT

1. Szentes Szilárd (SZIE MKK), A LEGELTETÉS HATÁSÁNAK GYEPGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VIZSGÁLATA Témavezető: Dr. Penksza Károly egyetemi docens, Dr. Tasi Julianna egyetemi docens, Dr. Bartha Sándor tudományos tanácsadó

VADGAZDÁLKODÁSI TAGOZAT

1. Markolt Ferenc (SZIE MKK) AZ M3-AS AUTÓPÁLYA GÖDÖLLŐ ÉS BAG KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK VADVÉDELMI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Témavezető: Dr. Heltai Miklós, egyetemi docens

VIDÉK- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS I. TAGOZAT

1. Goda Pál (SZIE GTK) ESÉLYEK A PIRAMIS ALJÁN, AVAGY VIDÉKFEJLESZTÉS AZ ÁLTALÁNOS ELMÉLET ALAPJ