Tudósító Jászberényből

 Bakosi Tamás vagyok, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar I. éves szociális munka szakos hallgatója.

Bemutatkozásom oka, hogy ezen túl - lehetőségeimhez mérten - tájékoztatni szeretném a SZIE újság olvasóit a karon történő eseményekről.

A publikálást esszéírással kezdtem - még szakközépiskolás éveim alatt, amikor verseimet is bemutattam. (Cegléd, TJSZKI). Országos amatőr vers- és esszéíró pályázatokon értem el eredményeket. Volt, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora és a megyés püspök díjazott, máskor dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter.

A karon rendszeresen jelennek meg cikkeim az Abéka online újságban.

Iskolai foglalatosságaim közé tartozik a civil szervezetekben való tevékenység (Magyar Vöröskereszt, Magyar Szegénységellenes Hálózat), illetve a karon folyó, főként szociális programok lebonyolítása (véradás, ruhagyűjtés, adománygyűjtés stb.).

Remélhetően hitelesen és az olvasóknak megfelelő módon fogom hírül adni a kari eseményeket.

Hiszem, hogy az elhivatottságom nem merül ki a szociális munka területén és vallom, hogy az információáramlás a karok között lehet hatékony, élvezetes és nem utolsó sorban hasznos. A Szent István Egyetem bármely karán zajló élet leírása az egyetemi újságban - az intézmény tükrében - az egyetemről alkotott képet színezi. Jómagam is e portrét szavakkal és képekkel rajzolók közé szeretnék tartozni. Ezt a célt is magam elé tűztem és ezért is fáradozni kívánok a lap hasábjain.