Nemzetközi neveléstörténeti konferencia

A Nemzetiségek anyanyelvi oktatásának történeti aspektusai címmel tartottak nagy érdeklődéssel kísért nemzetközi konferenciát március 26-27-én a SZIE Pedagógiai Karán. A konferencia előzményének tekinthető az asszimiláció nevelésügyre gyakorolt hatásáról szóló vita, ami tavaly áprilisban egy fürstenfeldi konferencián bontakozott ki. A konferencia célja az volt, hogy előadások és kerekasztal beszélgetés keretében több oldalról megvizsgálják a nemzetiségiek kérdéskörét.

KOVÁCS KRISZTINA

főiskolai tanársegéd

SZIE Pedagógiai Kar

A konferencia első napján dr. Pukánszky Béla, az SZTE oktatási rektorhelyettese, a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottságának elnöke levezető elnökként tisztelte meg a konferenciánkat. A délelőtti plenáris előadásokat dr. Kelemen Elemér, a neveléstörténet emeritusz professzora és dr. Pornói Imre, a Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Fakultásának főiskolai tanára tartották, akik az Eötvös törvénytől a 2. világháborúig mutatták be az általános országos trendeket a nemzetiség oktatás kérdéseiről. Dr. Kelemen Elemér A magyar oktatáspolitika nemzetiségi vonatkozásai a dualizmus korában címmel nyitotta meg a konferencia első napját. Előadását egy histográfiai utalással kezdte, majd előadása fő részében Magyarország nemzetiségi viszonylatát vizsgálta a dualista korszakban, foglalkozott az oktatásügynek nemzetiségi politikára gyakorolt hatásával és ezeknek oktatástörténeti jelenségeivel. Dr. Pornói Imre A kisebbségi oktatás a két világháború közötti Magyarországon címmel folytatta tovább a plenáris előadást.

Délután egy határon túli szekcióban dr. Gabóda Béla és Ádám Erzsébet, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói tartottak előadást a kisebbségi oktatás helyzetéről Kárpátalján a két világháború közötti időszakban gazdag törvényi elemzések és visszaemlékezések tükrében, majd ezt követően dr. Lipcsei Imre, a Pedagógiai Kar dékánja előadásában a szlovákok oktatását mutatta be a Trianon utáni időszakban, Békés vármegyében. Az előadásokat egy hosszúra nyúló kerekasztal beszélgetés követte, amit dr. Pornói Imre vezetett le, ahol mindenki elmondhatta a témával kapcsolatos gondolatait. A nap záró eseményét, amely biztosította a kötetlen eszmecserét, Szarvas város polgármestere, Babák Mihály nyitotta meg.

A konferencia második napján, melynek levezető elnöke dr. Tölgyesi József, a Neveléstörténet című folyóirat főszerkesztője volt, dr. Halabuk József, a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar főiskolai docense mutatta be az idegen nyelven történő tanítás, az iskolai nemzetiségi nyelvhasználat összefüggéseit, társadalmi és oktatási vonatkozásait, majd dr. Dráviczki Sándor, a Nyíregyházi Főiskola főiskolai tanára tartotta meg előadását az északkelet-magyarországi tanítóképzők nemzetiségek anyanyelvi oktatásának elemzéséről 1914-1959 között. A nap előadásait Tóth Sándor, a Szlovákok Kutatóintézetének munkatársa, a SZIE Pedagógiai Kar oktatója zárta, aki a jelenre koncentrálva mutatta be a szlovák oktatás helyzetét.

A SZIE Pedagógiai Kar által szervezett konferencia célját elérte, amit a Pedagógiai Kar dékánja a bevezető gondolataiban a következőképp fogalmazott meg: Egy népnek, egy nemzetnek a múlt ápolása, értékeinek gondozása alapfeladata. A múlt értékeit ötvöznünk kell a jelen tapasztalataival és így próbálunk feleletet adni a jövő kérdéseire.