Megállapodás a biológus MSc szakról

 A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanácsa február 11-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta a dr. Csányi Sándor, a kar dékánja és dr. Fodor László, az Állatorvos-tudományi Kar dékánja által január 12-én kötött megállapodást a biológus MSc szakról. A dokumentum szerint a két vezető az Állatorvos-tudományi Kar kifejezett kérésére megállapodtak arról, annak érdekében, hogy a biológus BSc szak működtetése gazdaságilag megalapozott legyen, a biológus mesterképzési szak szervező kara a 2009/2010. tanév II. félévétől az Állatorvos-tudományi Kar legyen. Az oktatás továbbra is a két kar oktatóira építve, a két kar együttműködésében, változatlan tantervi szerkezetben folyik, amennyiben annak gazdálkodási feltételei azt lehetővé teszik. Az Állatorvos-tudományi Kar ezen időponttól átveszi a hallgatók oktatási és adminisztrációs ügyeinek intézését.

A biológia alap- és mesterszakon történő oktatás az egyetem számára kiemelkedően fontos, mivel megalapozza a Biológiai Doktori Iskola működését, természettudományi szak lévén pedig tágítja az egyetem oktatási és kutatási területét.

Dr. Vetési Margit dékánhelyettes a keresztféléves felvételi eljárásról és a beiskolázásról tájékoztatta a kari tanácsot. Az egyetem ebben az évben összesen 176 mesterszakos hallgatót vehet fel agrárképzési területre. Ebből 156 a karhoz tartozik. A keresztféléves képzésre összesen 84 hallgatót (20 környezetgazdálkodási agrármérnököt, 14+12 levelező tagozatos természetvédelmi mérnököt, 14 növényorvost, 15 ökotoxikológust, 9 takarmánybiztonsági mérnököt) vettek fel. Fontos információ, hogy a felvettek 81%-a saját hallgató volt. Ez azt mutatja, hogy továbbra is törekedni kell az alapszakos hallgatók itt tartására. Számukra belső nyílt napot tartanak majd az MSc szakokról március végén vagy április elején.

A szeptemberi beiskolázási kampányról dr. Vetési Margit elmondta, hogy a korábbi évekkel szemben, amikor a kar kéredzkedett a középiskolákba tájékoztatókat tartani, most a kart hívják meg a különböző iskolákba. A januári nyílt napra 356 érdeklődő látogatott el Gödöllőre. A sajtó is hírt ad róla, hogy az MKK a vezető agrár-felsőoktatási kar az országban.