Szakmai együttműködés az MTA Regionális Kutatások Központjával

 Hónapok óta tartó szakmai egyeztetések és előkészületek után február 10-én Gödöllőre látogatott a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának főigazgatója, dr. Horváth Gyula, valamint a Közép- és Észak-Magyarországi Tudományos Intézet és az Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztályának vezetői, munkatársai.

A látogatás fő célja az volt, hogy megerősítsék együttműködési szándékukat a GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetével folytatott, évek óta tartó munkában. A vendégeket dr. Tóth Tamás dékánhelyettes, az intézet részéről dr. Káposzta József intézeti igazgató és dr. Sikos T. Tamás egyetemi tanár fogadta. A kerekasztal-beszélgetés elnöke dr. Enyedi György akadémikus, a GTK professor emeritusa volt.

A találkozó létrejötte azt tükrözte, hogy az RGVI a magyar regionális szakma oktatásában, kutatásában, tudományszervezésében olyan eredményeket ért el, amelyek alapján a Regionális Kutatások Központjának menedzsmentje időszerűnek látja a közös oktatási, kutatási, publikációs tevékenységek intézményesített keretek közötti folytatását. A szakmai együttműködés ugyan már évek óta tart, a kollégák kölcsönösen ismerik egymás kutatási területeit, publikációit, de az egyéni kapcsolatokon túl szükségesnek mutatkozik az intézményes együttműködési keretek kidolgozása is.

A találkozó fő eredményeként a partnerek egyetértettek abban, hogy a regionális tudományterület további fejlődése csak az oktatási és kutatási tevékenység intézményesített rendszerében bővíthető. Az RGVI a regionális tudomány oktatásában (az elmúlt évek folyamatos fejlesztése következtében) mára már országos szinten is a vezető szerepet betöltő intézmények között található. Az intézet koordinálásában folyó regionális témájú oktatások hallgatói létszáma (BSc-MSc-PhD) valamint a kutatási, innovációs, oktatásfejlesztési és publikációs tevékenységben elért eredmények alapján reális esély körvonalazódik egy tisztán Regionális Doktori Iskola kialakítására is.

A megbeszélés további célja - a személyes találkozáson és az együttműködési szándék kinyilatkoztatásán túl - az volt, hogy a jelenlévő oktatók, kutatók megismerkedjenek a két szervezet által meghatározott, elsősorban a magyar regionális tudományterület fejlesztésére vonatkozó jövőbeli stratégiai célkitűzésekkel, az együttműködés lehetőségeivel. Ennek első lépéseként a partner intézmények megállapodtak abban, hogy elkészítik az ún. kutatói katasztert. Ezen kataszter az együttműködésben résztvevő kollégák kutatási területeit, szakmai eredményeit, publikációt fogja tartalmazni.

A megbeszélések várhatóan olyan stratégiai együttműködés alapjait fogják megteremteni, amelyek a regionális oktatás és kutatás-fejlesztés jövőjét határozhatják meg a karon.