Hol sírjaink domborulnak…

Néhai Mészáros M. János könyvének (Az állatorvosképzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és előadóinak sírjai) megjelenésétől, 2007 óta folytatjuk azt a néhány évtizedig szunnyadó hagyományt, hogy állatorvos nagyjaink sírjait karban tartjuk. A legfájdalmasabb, és önmagunknak nehezen megbocsátható, ha egy-egy sír eltűnik vagy jeltelen marad.

O. É.

2010-ben Azary Ákos neve került a nyughelye fölé, 2011-ben pedig sikerült a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárságának anyagi és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elvi támogatását megszereznünk két egykori miniszteri tanácsos sírjának megjelöléséhez.

2008-ban ünnepeltük az első átfogó állategészségügyi törvény (1888. évi VII. törvénycikk) megjelenésének és a magyar állategészségügyi szervezet létrehozásának 120. évfordulóját, amely jelentős részben kisfaludi Lipthay István jogász műve és érdeme. Lipthay még Zlamál Vilmos professzor felügyelete mellett kezdett hozzá a hazai állategészségügy átszervezéséhez és modernizálásához. Szívós munkával, következetességgel, nagy szakmai hozzáértéssel dolgozta ki, hajtotta és hajtatta végre az állategészségügyi törvényeket és rendeleteket. Nagyban hozzájárult a hatósági állatorvosi kar fejlesztéséhez és szervezéséhez és az állatorvosképzés színvonalának emeléséhez. Az évforduló idején fedezte fel dr. Kótai István, hogy Lipthay sírja a Farkasréti temetőben még megtalálható, rossz állapotban. Az állagmegóvás megtörtént, a teljes felújítás azonban meghaladta a kar erejét, arra csak ebben az évben, a VM segítségével volt mód. A koszorúzáson, szeptember 20-án, dr. Kardeván Endre államtitkár, főállatorvos és dr. Ózsvári László tanszékvezető mondtak ünnepi beszédet.

Monostori Károly, az állattenyésztési tanszék egykori tanára és vezetője, miniszteri tanácsos, termékeny szak- és szépíró, az állattenyésztési, állatvédelmi ügyek fáradhatatlan harcosa évtizedek óta jeltelen sírban nyugodott. E méltatlan helyzet megszüntetéséhez is a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatását kértük. Végre szeptemberben elkészült kiváló tanszékvezetőnk síremléke. Október 4-én, az avatáson dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár és dr. Fehér Dezső idézték fel Monostori Károly alakját.

A sírok állnak. Az emlékőrzés következő lépése és a felújítás értelme, hogy a hagyományos temetői séták keretében a bennük nyugvók életművére emlékezzünk a hallgatókkal.