Magyar Tudomány Ünnepe 2011

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudomány és innováció (a TDK-tól a tudományos mesterekig) címmel rendez tudományos konferenciát a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar november 23-án 10 órától a Kari Tanácsteremben.

Program

10:00-10:10 Rektori köszöntő

10:10-10:30 Dr. Villányi László CSc egyetemi tanár, dékán: A tudományfejlesztés és innováció jövőbeli irányai a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon

10:30-10:45 Dr. Szabó Lajos DSc professor emeritus: A gödöllői egyetem szerepe a tudomány fejlődésében

10:45-11:00 Dr. Vasa László PhD egyetemi docens, dékánhelyettes: Innovációs kutatások a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon

11:00-11:15 Goda Pál tanszéki mérnök: Rendszerszemléletű rendszervizsgálati módok szintézise a vidék- és területfejlesztésben

11:15-11:30 Kassai Zsuzsanna tanszéki mérnök: Helyi vidékfejlesztési partnerségek, mint a vidéki kormányzás innovatív eszközei

11:30-11:45 Kollár Kitti tanszéki mérnök: A földhasználat és a területi versenyképesség főbb közgazdasági összefüggései

11:45- 12:00 A SZIE GTK professor emeritusainak köszöntése a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

12:00-13:00 szendvicsebéd

13:00-14:00 A SZIE GTK TDK Konferenciájának megnyitója

14:00-18:00 SZIE GTK TDK szekcióülések

18:00-19:00 eredményhirdetés, díjátadó