Oktatási, kutatási és közéleti kapcsolatok

Tiszteletbeli doktori címmel tüntették ki dr. Sótonyi Péter Tamást, a SZIE Állatorvos-tudományi Kar professzorát, az Anatómiai és Szövettani Tanszék vezetőjét a Kaposvári Egyetem szeptember 2-i tanévnyitó ünnepségén – adtuk hírül előző számunkban, amiről most részletesebben írunk.

A laudációban a többi között elhangzott, hogy dr. Sótonyi Péter Tamás professzor a hazai felsőoktatás és a tudományos élet meghatározó és elismert egyénisége. Állatanatómia témakörben számos tantárgy oktatója a magyar nyelvű és az idegen (német) nyelvű képzésben. Oktató munkájának elismeréseként 2001-ben Apáczai Csere János Díjjal, 2002-ben Nagyváthy János Díjjal, 2003-ban Mestertanár címmel, 2006-ban „Az év állatorvosa” díjjal tüntették ki. 2009-ben a Semmelweis Egyetem tiszteletbeli doktorrá fogadta. Kutatási tevékenységét a neurobiológia, a fejlődéstan és a makroszkópos anatómia területén fejti ki. Ez utóbbi területen kiemelkedő a modern képalkotó eszközök alkalmazása az állatorvosi anatómiában, így a kutya, a sertés, a juh és a ló keresztmetszeti CT és MRI anatómiája. Összesen 9 könyv szerzője, vagy társszerzője magyar, angol, német és szlovák nyelven. A kutya anatómiájáról szóló CD-rom szerzője, amely magyar, angol, német és japán nyelven jelent meg. Összesített impakt faktora 74, független idézettsége 782. Hazai és külföldi konferenciákon közel 100 előadást tartott. Jelentős nemzetközi oktatási és tudományos együttműködéseket alakított ki. Rendszeresen oktat a Temesvári Egyetemen, 2004-től meghívott vendégprofesszor a Yale Egyetemen. Közös tudományos programokban vesz részt a kölni, a temesvári, a kassai és a Yale egyetemekkel.

Aktív szakmai, közéleti tevékenységét jól jelzi, hogy tagja a Magyar és az Európai Anatómusok Társaságának, az Állatorvos-Anatómusok Világszervezetének alelnöke,  a Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke, a Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke, a Magyar Lovassport Szövetség alelnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. Dr. Sótonyi Péter Tamás professzor oktatási, kutatási és közéleti kapcsolatai a Kaposvári Egyetemmel több mint 15 évre tekintenek vissza. Úttörő szerepet játszott abban, hogy a magyar lovasképzés meghatározó felsőoktatási intézményei – közöttük a Kaposvári Egyetem – 2009-ben konzorciumot hoztak létre a lovas oktatás, a lovas kultúra közös alapokra helyezése, a hazai lótenyésztés–lovassport fejlesztése céljából. Sótonyi Péter Tamás professzor a hazai felsőoktatás, a hazai és nemzetközi tudományos élet meghatározó alakja, aki a Kaposvári Egyetemmel régóta tart fenn aktív oktatási és tudományos kapcsolatot, amelyek alapján messzemenően érdemessé vált a tiszteletbeli doktori címre.

– Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy mint magyar állatorvos kaphatom meg a Kaposvári Egyetem legmagasabb kitüntetését, a Honoris Causa doktori címet – mondta az elismerést megköszönve dr. Sótonyi Péter Tamás. - Annál is inkább büszke vagyok, mert a szívemhez közelálló állatorvoslás illetve lovas képzés területéről olyan kimagasló és nagy formátumú egyéniségek, mint Kovács Ferenc akadémikus és a világhírű, egykor Örkénytábori Lovagló Iskolát végzett zseniális lovagló tanár Némethy Bertalan után engem tartottak érdemesnek e kitüntető címre. Azért is különösen megható számomra, hogy a Kaposvári Egyetemen vehetem át a tiszteletbeli doktori címet, mivel Somogyország fővárosa, Kaposvár különleges varázsa és hangulata mindig rabul ejt.

Az 1787-ben a világon az elsők között alapított Magyar Állatorvos-oktatás a Pesti Egyetem Orvos Karán belül kezdte meg működését, majd 1851-ben önállósodott, mint Állatorvosi Tanintézet, ekkor jött létre első önálló tanszéke, a jelenleg vezetésem alatt működő Anatómiai Tanszék is. A XIX. században az állatorvos-tudományt és oktatást az orvos doktorok mellett olyan kiemelkedő mezőgazdák neve is fémjelezte mint például Tormay Béla, Magyarországon az első állattenyésztési tanszék alapítója, egyben az akadémiai rangú tanintézetünk igazgatója, aki ma is példakép lehet, mint az agrár felsőfokú képzés fejlesztője, reformátora, és vezető egyénisége.

Mint anatómus, a modern képalkotó berendezésekkel végzett anatómiai vonatkozású kutatásaim során szoros szakmai együttműködést sikerült kialakítani a Kaposvári Egyetem méltán világhírű Egészség-tudományi Centrumával, ahol a kutatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek messzemenően adottak. A köztünk kialakult kiváló munkakapcsolatot nemcsak megtartani szeretném, hanem a jövőben még jobban elmélyíteni. Különösen fontos számomra az egyetem keretein belül folyó lovas képzés, amelyet, mint a Magyar Lovasszövetség alelnöke szívügyemnek tekintek.

A közös gyökerek és a közös célok arra köteleznek, hogy az agrár- és állatorvosképzés számos szakterületen újra egymásra találjon. Ehhez talán ez a cím is hozzájárulhat.

Még egyszer köszönetemet fejezem ki a Honoris Causa doktori címért, amely ezekben a sokszor nehéz időkben erőt ad mind az oktatási, mind a tudományos élet aktív műveléséhez.