Félmilliárd forint tehetséggondozásra

Doktori iskolákat, tudományos diákköröket és szakkollégiumokat támogat a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) forrásaiból elnyert a 461 millió forint.

A program sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitóján dr. Hornok László tudományos rektorhelyettes, az MTA r. tagja kiemelte, hogy az utóbbi időben az egyetem három nagy TÁMOP pályázatot nyert el, amik jelentős pénzeszközökkel segítik az intézményt. Dr. Mézes Miklós, az MTA levelező tagja, a projekt szakmai irányítója szerint azért lett sikeres A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen című pályázat, mert volt mire építeni. A program mindhárom eleme mélyen gyökerezik a gödöllői karokon és az Állatorvos-tudományi Karon, ahol az aczéli kultúrpolitika a tűrt kategóriában hagyta létezni a szakkollégiumokat.  A tehetséggondozásra azért van szükség, tette hozzá, mert a tömegessé vált felsőoktatásból ki kell választani, s lehetőségekhez kell juttatni az oktatói, kutatói utánpótlásra alkalmas fiatalokra. Előképző és szintre hozó kollégiumokra van szükség, és arra is, hogy a doktoranduszok és az őket oktató fiatal tanárok el tudjanak jutni nemzetközi konferenciákra.

A szeptemberben indult kétéves program sokrétű támogatást ígér. A doktorképzés 280, a diákköri mozgalom 54, a szakkollégiumok 85 millió forinttal számolhatnak.

A doktori iskolák esetében új kutatási programok kezdődnek és a pályázat konferencia utakhoz, tanulmányutakhoz,  publikációs költségekhez is hozzájárul. Az egyetem szenátusa a projekthez kapcsolódóan Kocsis Károly Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjat alapított.

A Vadászati, Vidékfejlesztési, Környezetvédelmi és Halászati Szakkollégiumok – melyeket a gödöllői egyetemi kollégium fogadott be – különböző előadássorozatokat szerveznek 1100 hallgató részére. Gyakorlati szakmai tanulmányutakat tehetnek 250-en a projekt finanszírozásával. Preparátor, lovas és íjász szakkör is alakul.

 

 

B. G.