Kutatás, V 4-es keretben

A HR menedzsmentben a diversity management (sokszínűséggel foglalkozó menedzsment) a Visegrádi Négyek országaiban főleg az Európai Unióhoz történt csatlakozás után egyre fontosabb szerepet kapott. Ezért írtak ki egy nemzetközi pályázatot, amely a V-4 országokban ezen a téren, a HR területén fellelhető jó gyakorlatok (best practic) felkutatását, bemutatását, értékelését és egymással való összehasonlítását tűzte ki célul.

A kutatás elvégzésére kiírt pályázatot végül a V-4-ek országainak a következő egyetemek által létrehozott teamje nyerte el, és kapott megbízást annak lefolytatására.

Magyarország: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet, Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék, név szerint: dr. Hajós László egyetemi tanár, Csehné dr. Papp Imola egyetemi docens és dr. Czeglédi Csilla.

Cseh Köztársaság: Nyugat-Bohémiai Egyetem, Plzen.

- Szlovák Köztársaság: Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra és Szlovák Mezőgazdasági Egyetem, Nyitra.

- Lengyelország: Nyugat-Pomerániai Üzlet Főiskola, Szczecin.

A kutatási projekt célja ennek az új menedzsment területnek a vizsgálata a visegrádi országokban. A kutatási feladat két részből áll. Egyrészt az érintett országok összehasonlító elemzéséből, másrészt pedig országonként a legjobb vállalati gyakorlat(ok) bemutatásából.  Az eredmények megvitatására és összegzésére három workshopon kerül sor. Közülük az első (lásd képünket!) szeptember végén Plzenben került megrendezésre. A kutatás eredményeit a kutatók könyv formában jelentetik meg 2012 év végén.