Workshop a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetben

Szeptember 16-án az 5. workshopot rendezte a GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete a Természeti értékek védelme a Babatvölgyben KMOF-3.2.1./A-09-2009-0002 számú projekt megvalósítása keretében. Barczi Attila egyetemi docens (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) Védett területek tájhasználati kérdései Babatvölgy példáján címmel tartott előadást, majd kérdésekre válaszolt.

Bevezetőjében az előadó elmondta, hogy bár a projekt elsősorban a tórendszer és a hozzá kapcsolódó élővilág védelmét, ezen belül a rekonstrukciós és helyreállítási munkálatokat célozza meg, a hazai és nemzetközi törvényi és jogszabályi háttér, valamint a helyreállítást követő fenntartási munka megköveteli, hogy a feladatot szélesebb körben értékeljék, és a tórendszert - mint vízgyűjtő területet - tájhasználati, tájökológiai, tájvédelmi szemszögből is górcső alá vegyék.

A munka kezdetekor felmérték a vizes élőhelyek környezetének lehetséges tájhasználatí formáit, és az azokban rejlő veszélyeztető tényezőket. Külön tárgyalták azokat az erős emberi behatással jellemezhető tájhasználati formákat, amelyek rövid idő alatt is jelentős veszélyeztető tényezőként jelenhetnek meg.

A szakemberek javaslatot tettek olyan monitoring elemekre és kutatási célokra, amelyek a későbbiekben segíthetnek a Babatvölgy környezeti állapotát különböző idősíkokban értékelni, az esetlegesen jelentkező káros folyamatokat előre jelezni majd kiszűrni. Egyszerű, jól mérhető mutatószámok birtokában - kihasználva a Szent István Egyetem kutatói és hallgatói szellemi potenciálját - gazdaságosan és egyszerűen fenntartható tájvédelmi monitoring rendszer alakítható ki.