A szenátus szeptemberi döntései

A szenátus szeptemberi döntései

A Szent István Egyetem Szenátusa szeptember 10-én, Gödöllőn tartotta tanévi első rendes ülését. Megtárgyalta és elfogadta a Szent István Egyetem és a Tessedik Sámuel Főiskola beolvadással történő integrációját követő Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatot továbbá az egyetem új Alapító Okiratát.

A szenátus tudomásul vette, hogy a Gazdasági Tanács az Előkészítő Bizottságba a következő személyeket javasolta: dr. Solti László, Velez Zoltán, Tatár Imre és dr. Nagy Miklós. Az SZMSZ szerint a Tessedik Sámuel Egyetemi Központ mint központi egyetemi szervezeti egység, regionális központként ellátja az egyetem szervezetébe beolvadó Gazdasági Kar, Pedagógiai Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, és Egészségügyi Fakultás működésének és közös szolgáltatási feladatainak koordinálását és szervezését.

*

A szenátus egyetértett a 2009. szeptember 1-jével kinevezésre kerülő egyetemi és főiskolai tanári álláshelyek pályázati felhívásának kiírásával, a következők szerint. Gépészmérnöki Kar: Mechanika és Géptani Intézet, Matematikai és Informatikai Intézet 1-1 fő egyetemi tanári, Alkalmazott Bölcsészeti Kar: Neveléstudományi Tanszék 1 fő egyetemi tanári, Ybl Miklós Építéstudományi Kar: Építésszervezés és Menedzsment Tanszék, Közmű- és Mélyépítési Tanszék 1-1 fő egyetemi tanári, Építésszervezés és Menedzsment Tanszék 1 fő főiskolai tanári pályázat.

*

A szenátus a következő személyeket javasolta az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Településmérnöki és Építészeti Tanszékére beadott egyetemi tanári pályázatokat bíráló bizottságba. A Bíráló Bizottság elnöke: dr. habil. Klein Rudolf egyetemi tanár. Tagok: dr. Lukovich Tamás főiskolai tanár, dr. Beda László főiskolai tanár. Külső tag: Golda János (Mesteriskola, valamint az Építész Szakmérnöki Iskola oktatója) Ybl-díjas építész.

*

A szenátus támogatta Ökotoxikológus mesterképzési szak indítását a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon, Fordító és tolmács mesterképzési szak indítását a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon.

*

A szenátus egyetértett a szervezeti átalakítással az MKK Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében. Az új szervezeti felépítés a következő:

Agrár-környezetgazdálkodási Tanszék

Földhasználati és Tájgazdálkodási Csoport

Ökológiai Mezőgazdasági Csoport

Etológiai és Állatjóléti Csoport

Agrobiodiverzitás- és Génmegőrzési Csoport

Nép- és Tájrajzi Csoport

Halgazdálkodási Tanszék

Környezetgazdaságtani Tanszék

Agrár-környezetgazdaságtani Csoport

Környezeti Társadalomkutató Csoport

Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék

Környezetvédelmi Csoport

Környezetbiztonsági Csoport

Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

Természetvédelmi Csoport

Tájökológiai Csoport

Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszék

Területi Tervezési Csoport

Térképészeti, Térinformatikai és Távérzékelési Csoport

*

A szenátus jóváhagyta, hogy a Zirzen Janka Kollégiumban a térítési díj visszamenőleg 2008. május 1-jétől 12.000 Ft/hó összegre módosuljon.

*

A szenátus egyetértett Levendel Ádám (a Szonda Ipsos elnök-vezérigazgatója) kinevezésével a Gazdasági Tanács megüresedett helyére. (Elődjét, dr. Csepi Lajost a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közlekedési szakállamtitkári teendőinek ellátásával bízták meg.)

*

Az Alkalmazott Bölcsészeti Kar tanácsa választásának első fordulóját november 4-én és 5-én, második fordulóját november 12-én tartják.