Talajművelés angol nyelven

A SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara és az Akadémiai Kiadó szeptember 5-én mutatta be Birkás Márta és társszerzői (Antos Gábor, Neményi Miklós és Szemők András) Environmentally-sound adaptable tillage (Környezet tudatos, alkalmazkodó talajművelés) című könyvét. A kötetet Várallyay György akadémikus ajánlotta az olvasók figyelmébe.

A kiadó és a szerzők a könyvet a Pannon térség egyetemein talajművelés tárgykörben oktatóknak, és gazdálkodóknak szaktanácsot adó kollégáknak ajánlják. Reményeik szerint felkelti az érdeklődését azoknak a kutatóknak is, akik eredményeiket a tudományos fórumok mellett a gyakorlatban is megméretik. Haszonnal forgathatják a könyvet a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, és doktorandusz hallgatók (az Adaptable Soil Tillage tantárgy tankönyve).

Az angol nyelvet bíró gazdálkodók ötleteket és fogásokat találnak a könyvben a t alajminőség jobbítására. A talajművelő gépeket gyártó- és forgalmazó szakemberek pedig az általuk ajánlott technológiák előnyeiről és megfontolóról olvashatnak a könyvben. A könyv szerzői a gyakorlat érdeklődésére számot tartó tudományos eredményeket idéznek cseh, horvát, lengyel, magyar, osztrák, román, és szlovák szerzőktől (továbbá adatokat bolgár, angol, észak-amerikai, ausztrál, és német szerzőktől). A hasonló címmel 2006-ban magyar nyelven kiadott műtől eltérően a közép-európai térség viszonyaihoz van adaptálva.

A könyv, tartalmát és használhatóságát tekintve sajátosan egyedüli a térségben (talajművelési kiadványok eljutottak ugyan hozzánk Észak-Amerikából, de azok adaptálhatósága nem bizonyult sikeresnek).

A könyv fejezetei: Soil condition assessment (Talajállapot vizsgálatok) - Aims of soil tillage - Traditions and new directions (A talajművelés célja - Tradíciók és új törekvések) - Tillage - energy requirement and soil damage (A művelés energiaigénye és a talaj károsítása) - The effect of site factors - how to reduce damage (A termőhelyi körülmények és a károk csökkentése) - The influence of biological factors (A biológiai tényezők befolyása) -Adaptable, environmentally focused tillage (Alkalmazkodó, környezet tudatos művelés) - Practical applicability of environment conserving and energy saving tillage (A környezetkímélő, energiatakarékos talajművelés gyakorlati alkalmazhatósága) - Environment conservation adaptable land use (Környezetkímélő talajhasználat) - Lesson drawn from the history of tillage (Tanulságok a talajművelés múltjából).

Az egyre szélsőségesebb klíma alatt nem lehet jövője a nedvesség- és szénvesztő talajművelésnek. A könyv üzenete ezért nem lehet más, mint: kockázat ismeret, talajminőség javítás és megkímélés, tudatos alkalmazkodás, harmóniában a termőhelyi, a gépesítési és a gazdálkodási feltételekkel. A talaj gondozása, a művelt agrártáj fenntartása a gazdálkodók, a gazdálkodókat tanítók egyszersmind a nemzetek közös ügye, amelyért naponta érdemes tenni.