Felújított állandó kiállítás

 Az Állatorvos-tudományi Kar Állatorvos-történeti Gyűjteménye mai formájában 1984-ben nyílt meg Bakonyi Ferencné irányításával, egyesítve magában a Daday András által 1937-ben létrehozott múzeumnak a háborút túlélt és Karasszon Dénes által megőrzött, „újrafelfedezett" darabjait, a tanszékekről előkerült „kincseket" (pl. ifj. Vastagh György az állattenyésztés oktatásában felhasznált szobrait), illetve az egyetemi levéltár becses darabjait, amelyekből kirajzolódott a képzés története, első sorban a kiemelkedő professzorok életművén keresztül.

2006/2007-ben - hallgatói kérés nyomán - Szovátay Adrienne muzeológus és Szovátay György professzor elkészítette a múzeum teljes anyagának szakszerű kataszterét, amely nem egyszerűen leltár, hanem tartalmazza minden tárgy történetét, használatának leírását is.

 A fizikailag elöregedett gyűjtemény felújítására évek óta készültek, végül 2008 nyarán került sor a tárlók lebontására, felújítására és visszarendezésére. Alapvetően megőrizték az eredeti gyűjteményt, egy-két adalékkal kiegészítve. A munka dandárját (a tárlók belső felújítását, a tárgyak visszahelyezését) Balázs József iparművész végezte. A papíranyag legsérültebb darabjait az OSZK Soros Könyvrestaurátor műhelyben javították, tisztították és nemes másolatot készítettek (Tóbi Klára és Bernáth Edit). Az eredeti könyveket, iratokat és fényképeket nemesmásolatokra cserélták vagy fényvédő fóliával óvják a por és a fény további kártételeitől. Ezt a munkát Orbán Éva vállalta magára.

A tárlókban látható relikviák mindegyikét lefotózták vagy beszkennelták, így - Szovátayék tárgyleírásainak felhasználásával - lehetővé vált egy másik terv, a virtuális állatorvos-történeti múzeum létrehozása. Winkler Bea munkája nyomán elkészült e látványos internetes gyűjteménynek az első változata, amely ugyan még sok javításra, kiegészítésre szorul, de már híven tükrözi a múzeumot:

http://konyvtar.univet.hu/virtualismuzeum/index.php

A képek és leírások egyúttal egy majdani nyomtatott katalógus alapját képezik.

Terveik szerint a virtuális múzeum megfelelő tárgyai, képei, iratai összekapcsolódnak majd a Magyar Állatorvosi Panteon személyi oldalaival:

http://konyvtar.univet.hu/panteon/panteon.htm

Szeretnék, ha a megújult múzeumot az eddiginél többen láthatnák, látogathatnák, és használni tudnák tanulmányaik kiegészítésére. Ennek érdekében igyekeznek az ünnepélyes alkalmakon, konferenciákon kívül rendszeres nyitva tartást is biztosítani:

2008. szeptember 1-jétől szerdán délután 13-16 óráig mindenki számára nyitva tart a múzeum.