Első ülését tartotta az új kari tanács

Szeptember 2-án ült össze először a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar újonnan megválasztott tanácsa. A 27 tagú testület munkájában egyharmad részben új tagok vesznek részt.

B. G.

Az első ülés a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok és oktatási ügyek megvitatásával telt el. Dr. Villányi László dékán már a pótfelvételi eljárás adatainak ismeretében is örömmel számolt be arról, hogy 1530 első éves hallgató kezdhette meg tanulmányait a karon különböző képzési és finanszírozási formákban.

Most, ebben a tanévben debütálnak a mesterszakok, melyekből mind a hét meghirdetettet sikerült indítani. A felvételi időszak tapasztalatai igazolták a kar azon törekvését, hogy minél szélesebb képzési kínálattal jelentkezzen a felsőoktatási piacon. Ebben az esetben ugyanis könnyebb a kereslethez alkalmazkodni.

A kar humán erőforrása hazai viszonylatban kiemelkedő, értékelt továbbiakban a dékán. Erősíteni kell viszont a tudományterületek közötti mobilitását. Szükség van a tantervek szinkronizálására és a tantárgyfejlesztésre is igény mutatkozik. Stabil a kar által gondozott doktori iskola. Végezetül arra kérte dr. Villányi László a tanári kart, hogy színvonalas munkával lássa el a tanév megsokasodott oktatási feladatait.