Gondolatok a Béres-ösztöndíj elnyerése kapcsán

Újsághír: A Béres Alapítvány a teljes életért a 2008/2009. tanévben Bíró Marianna V. évfolyamos környezetgazdálkodási agrármérnök és Benedek Szilveszter III. évfolyamos mezőgazdasági mérnök hallgatókat részesítette kiemelkedő tanulmányi munkájukért Béres-ösztöndíjban.

BENEDEK SZILVESZTER

mezőgazdasági mérnök hallgató, MKK

Megtisztelő és felemelő érzés volt a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Kari Tanácsának február 12-i ülésen Prof. Dr. Csányi Sándor dékán úrtól a Béres Klára asszony által kiállított oklevelet átvenni a Béres-ösztöndíj odaítéléséről. Ennek az ösztöndíjnak három olyan vonatkozása is van, amely azt támasztja alá, hogy esetében egy különösen értékes elismerésről van szó: a Gödöllőn agrármérnökként végzett id. Béres József példaértékű élete és munkássága, a Béres Rt. mintaszerű szakmai működése és kimagasló társadalmi felelősségvállalása, ill. az ösztöndíjat odaítélő bizottság tagjainak magas elismertsége és kiválósága. Az ember általában örül az elismeréseknek, mert azok megerősítik abban, hogy jó úton halad, s különösen igaz ez egy olyan elismerés esetében, mint amilyen a Béres-ösztöndíj. Ez az ösztöndíj ti. magában hordozza a magas színvonalú szakmai cselekvés és a társadalom problémáira való felelősségteljes odafigyelés szellemiségét. Fontos továbbá kiemelni, hogy a Béres-ösztöndíjat a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar azon hallgatói pályázhatják meg, akik a növénytudományi és talajtani-agrokémiai diszciplínákban érnek el kimagasló eredményeket. Ezeknek a tudományterületeknek pedig kulcsfontosságú szerep jut a XXI. században: a világ egyre növekvő számú lakossága számára szükséges elegendő mennyiségű és jó minőségű élelmiszer megtermelése, ill. a természeti erőforrások védelme. Végezetül pedig álljon itt a Béres Alapítvány oklevelének mottója, mely mindenki számára iránymutató lehet: „Az emberiség hasznára az válik, igaz értéket az teremt, aki a Sors által kapott tehetségét, szorgalommal szerzett tudását nemes célok, örök emberi értékek szolgálatába állítja.".

*

A Béres Alapítvány a teljes életért kiemelten figyel a tehetségek támogatására, segíti az oktatást, a tudományos munkát. Évek óta több oktatási intézményben is működik a Béres-ösztöndíj és a Béres-díj, így a Szent István Egyetemen, az Anarcsi Általános Iskolában, a bicskei Vajda János Gimnáziumban, valamint a záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégiumban.