Konzorcium a lovas képzésért

 A lovas kultúra, szaktudás, képzés és oktatás fejlesztése céljából létrehozott konzorcium megállapodását írták alá február 6-án a Magyar Tudományos Akadémián a Kaposvári Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, a Semmelweis Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar Lovas Szövetség vezetői.

A partnerek a magyarországi lovas képzés rendszerét kívánják megújítani, és ezzel közvetve jelentősen hozzájárulni a lovassportok, a lótenyésztés, a lovas turizmus és más, a lótartáshoz kapcsolódó ágazatok gazdasági megerősödéséhez. A Konzorcium a Lovas Képzésért elnevezésű együttműködés elsősorban az iskolarendszerű felsőfokú képzés, szakképzés, tudományos kutatás, fejlesztés, innováció területein kívánja megvalósítani küldetését.

 Farkas Sándor, a Magyar Lovas Szövetség elnöke az aláírás utáni köszöntőjében hiánypótlónak, kitörési pontnak értékelte a konzorcium létrejöttét, amely az oktatásra koncentrálva a lovas élet gyakorlati problémáinak megoldását is segíti, így például hozzájárul ahhoz, hogy megfelelően felkészült szakemberek dolgozzanak a lótenyésztésben. Dr. Repa Imre, a Kaposvári Egyetem rektorhelyettese köszönetet mondott dr. Faludi Juditnak, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszéke egyetemi docensének a szervezésért.

A Szent István Egyetem képviseletében dr. Solti László rektor látta el kézjegyével a konzorciumi megállapodást. Emlékezetes, hogy az egyetem a lovas-tanár és szervező szakirányú továbbképzési szak révén a múlt év decemberében a Budapest Sportarénában az OTP Bank Lovas Világkupa reflektorfényébe került. A SZIE vezetője több ezer néző előtt adta át az első alkalommal végzett hallgatók diplomáit és tanúsítványait.

- Amikor a konzorcium megalakítására vonatkozó tárgyalások elkezdődtek, nálunk a lovas szakemberek széles körének bevonásával már zajlott ez a továbbképzés - mondta érdeklődésünkre dr. Solti László. - Pár nap múlva újra elkezdődik az oktatás a szakon. Szívesen működünk együtt új partnereinkkel és ajánljuk fel tapasztalatainkat a közös munkához, amely így hatékonyabb lehet.

- Az együttműködés azért is figyelemre méltó, mert a benne részt vevő iskolák más területeken versenytársak.

- Elég nagy a piacnak ez a szegmense, szerintem elférünk rajta. A kooperációtól azt várjuk, hogy emelje a lovas élet rangját, javítsa a minőségét. A Semmelweis Egyetem például a Testnevelési és Sporttudományi Kara révén érdekelt a konzorciumban. Dr. Tulassay Tivadar rektor éppen az előbb mesélte el nekem, hogy milyen kedvező tapasztalatokat szerzett a lovas terápia alkalmazásának területén, legyen szó lelki, vagy testi betegségekről. Mi elsősorban az Állatorvos-tudományi Kar tudástőkéjével veszünk részt a munkában. Valamikor, már több mint két évszázada a ló volt pályánk kezdete. Birodalmak sorsa dőlhetett el attól, hogy a hadászati jelentőségű lóállomány egészséges vagy beteg. A ló ma ismét fontos társa az embernek a sportban, a szórakozásban, a kikapcsolódásban, az egészség megőrzésében és a gyógyításban is.

Mausz Gotthárd, a Pegazus-Sport-Tours Kft. ügyvezető igazgatója a Testnevelési és Sporttudományi Karon a lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzési szak szervezésében vesz részt.

- A konzorcium létrejöttében nagy előrelépést látok. Az egyes iskolák külön-külön képezték a lovas szakembereket, és egy kicsit egymással szemben toborozták a hallgatókat. A lovas képzés ugyanakkor hiányterület. Az örkénytábori lovaglótanár képző intézmény 1948-as felszámolását követően hazánkban nem volt diplomás lovas képzés, hanem kizárólag edzőképzés létezett.

Minden résztvevő hangsúlyozta, hogy a négy felsőoktatási intézmény együttműködése számos lehetőséget kínál a lovas élet fejlesztésére, az anyagi és szakmai hiányosságok felszámolására is. A konzorcium jó eséllyel pályázhat európai uniós és magyar források elnyerésére.

- Magyarország régen közismerten lovas nemzet volt. Sokan jöttek hozzánk, megnézni a méneseket, a versenyeket és lovat vásárolni. Ma már mi utazunk Németországba vagy Hollandiába. Ezt az irányt meg lehet fordítani - vélekedett Mausz Gotthárd. - Kiváló vonzerő lehet például, ha egy-egy sportoló bemutatja a lovait, netán még tanfolyamon is kész átadni az ismereteit.

Úgy, ahogyan a SZIE lovas-tanár és szervező szakirányú továbbképzési szakán a Lázár testvérek - tehetjük hozzá. A konzorcium képviselői tehát úgy érzik, hogy a lovas ágazatokban munkálkodók sem nélkülözhetik a marketing és a kommunikáció korszerű és hatékony fegyvertárát.

- A mai aláírás mérföldkő és kezdet. A következő napokban már azon dolgoznak a szakembereink, hogy közös elvek szerint egységesítsék a lovas képzéseket és áttekintsék a támogatást ígérő pályázatokat - tájékoztatott dr. Tóth Miklós, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszékének egyetemi tanára, a konzorcium szervezője. - Az együttműködés nyitott, középtávon egy olyan klaszter kiindulópontjává válhatunk, amelyben megtalálhatják helyüket a szíjgyártóktól a panziók üzemeltetésén át mindazok, akik érdekeltek a lovas életben.

- Az együttműködés nem korlátozza a versenyt?

- Inkább a jobb teljesítmény katalizátora lehet, hiszen ha a konzorcium eredményesen pályázik, akkor a tagok az elnyert forrásokkal egymás teljesítményét igyekeznek majd felülmúlni.

B. G.