Fogyasztás-gazdaságtan Tudományos Bizottság alakult

Új tudományos bizottsággal gazdagodott az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya: megalakult a Fogyasztás-gazdaságtan Tudományos Bizottság, melynek tagjai között több mint harminc tudományos fokozattal rendelkező tudós mellett közel tíz, a téma iránt érdeklődő gyakorló szakember, illetve több non- és forprofit szervezet is képviselteti magát.

A bizottság elnöke dr. Sikos T. Tamás DSc., a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára.

A bizottság olyan elméleti és gyakorlati tudományos műhelyként kíván működni, amely felvállalva interdiszciplináris jellegét - egyebek mellett - a fenntartható fogyasztás, a fenntartható fejlődés általános és specifikus jegyeit kívánja sokoldalú megközelítéssel vizsgálni, úgy elméleti, mint gyakorlati szempontokra figyelemmel. A Bizottság első komolyabb bemutatkozására március 27-én, a „Fenntartható fogyasztás - növekedés határai; Új trendek a kereskedelemben" című nemzetközi konferencián kerül sor.